Professionalisering en praktijkverdieping – 34 projecten geselecteerd

Via deze extra open oproep wil het Stimuleringsfonds een impuls geven aan de praktijkverdieping en professionalisering van ontwerpers en ontwerpstudio's binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur nu veel praktijken hard worden geraakt door de covid-19-crisis. Een reflectie op de selectie.

12 januari 2022

algemene indruk
De indienende ontwerpers en bureaus laten een zeer divers beeld zien; van relatieve starter, tot mid-career en gevestigd. Net als de voorgaande open oproep gericht op professionalisering van de ontwerppraktijk is deze meest recente oproep uitgeschreven in covid-tijd. Dit leidt ertoe dat niet alleen startende ontwerpers zich voor nieuwe uitdagingen gesteld zien, maar ook gevestigde bureaus opeens een heel ander speelveld voor zich zien. Door langdurige reflectie lijken gevestigde bureaus vooral de noodzaak te zien om hun praktijk toekomstbestendig te maken door het leren van nieuwe skills en hiermee een divergerende beweging te maken. Startende ontwerpers spreken daarentegen de wens uit om een meer convergerende beweging te maken door hun visie en praktijk meer af te bakenen en concretiseren. Deze interessante mix is terug te zien in de uiteindelijke selectie.

selectie
De volgende 34 aanvragen zijn geselecteerd:

Siba Sahabi
Hozan Zangana studio
Tek architecten
Karoline Świeżyński
Cecilia Hendrikx
Hakijk
Irma de Vries
Jana Vukšić
Site Practice
Future life forms
Studio Kars + Boom
Rengin Tumer
Bastiaan de Nennie
Studio Roex
Jacques & André
Antoine Peters
Studio Hartzema

Humankind
Cistain
Stichting M31 Foundation
VANTOT vof
Timon van der Hijden
Buro Now
Zeppa
SNDRV
(A)WAKE
Studio D11 Architecten
Fabio de Frel
haendehoch!
Atelier Mats
Stichting Tante Netty
MORE Architecture
de Nood Illustrations
Studio Paulien Bremmer

Fabio de Frel

beoordeling
De aanvragen zijn beoordeeld door Leonieke Verhoog (Public Spaces), Simon de Ruijter (RVO) en Sue-an van der Zijpp (Museum Boijmans van Beuningen). Ze zijn getoetst op de volgende criteria:

- De artistieke kwaliteit van het portfolio;
- De scherpte van de reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk tot nu toe en hoe deze stap van meerwaarde kan zijn voor een meer toekomstbestendige praktijk;
- De kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat en de omgang met de covid-19-realiteit;
- De kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs.

cijfers
Uit de 44 ingezonden voorstellen zijn 34 voorstellen geselecteerd, waardoor het toekenningspercentage op 77% uitkomt. De geselecteerde projecten zijn als volgt over de disciplines verdeeld: vormgeving 18, digitale cultuur 5, architectuur 7 en interdisciplinair 4. Deze Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping kon worden uitgezet door de extra middelen die door de minister beschikbaar zijn gesteld. Het beschikbare budget was € 250.000. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.500.

Afbeelding boven: Siba Sahabi