Professionalisering en praktijkverdieping – 32 projecten geselecteerd

In de elfde editie van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping zijn 32 projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

7 december 2023

algemene indruk

Met de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie makers de mogelijkheid een onderscheidende strategie te ontwikkelen voor een toekomstbestendige ontwerppraktijk. Het ontwikkelen van een langetermijnvisie en -strategie is essentieel voor de ontwikkeling van een professionele ontwerppraktijk. Het is belangrijk om tijd in te plannen voor zowel artistieke ontwikkeling als voor de groei als ondernemer, maar hoe vind je de juiste balans tussen beide? En hoe realiseer je je toekomstvisie? De open oproep is gericht op makers met een eigen praktijk, van minstens drie jaar, op het gebied van vormgeving, architectuur, digitale cultuur of de cross-overs daartussen.

De geselecteerde aanvragers bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en uiteenlopende disciplines, van productontwerp, ambachten tot architectuur. Zij weten hun toekomstvisies specifiek en inhoudelijk te motiveren. De beoogde strategieën zijn een logische vervolgstap in de verdere ontwikkeling van hun praktijk. De aanvragen richten zich op het nemen van de regie over de eigen praktijk en op het uitbouwen van een zakelijke structuur die de artistieke ontwikkeling ondersteunt. Daarmee tonen deze aanvragen zowel ambitie als realisme.

Ruben van der Scheer

selectie

De volgende 32 aanvragen zijn geselecteerd:

ADEG Studio
Boris Kollar
C. J. Clemoes
CLOUD
Chris Kabel
DROM
From Form
Hozan Zangana studio (foto bovenaan)
KAS - architectuur en stedenbouw
Lotte Meeuwissen
Menkveld/Jongma Ontwerpers
Merel Witteman
Mirelle van Tulder
OBSCURA
Octave Rimbert-Rivière
Paul Swagerman
Playspace
Prinsen.Studio
RECONSTRUCT Collective/Studio AAN
Radical Data
Renske Bongers
Rietlanden Women’s Office
Ruben van der Scheer
SKUA Studio
Site Practice
SproetS | grafisch ontwerp, animatie en illustratie
Studio Stad
Studio ThusThat
Studio Vailly
Witheet
solomoos
studio ilinx

SKUA Studio

beoordeling

De aanvragen zijn beoordeeld door Cye Wong-Loi-Sing (digitale cultuur), Heleen van Loon (vormgeving), Johannes Verwoerd (vormgeving) en Simone Drost (architectuur). Om tot een selectie te komen, hebben de adviseurs beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn in doel en opzet en in welke mate zij aansluiten op het thema van deze oproep en de Regeling Open Oproep. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:

- De scherpte van de reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk tot nu toe en hoe deze stap van meerwaarde kan zijn voor een meer toekomstbestendige praktijk;
- De kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat;
- De artistieke kwaliteit van het portfolio;
- De kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs.

cijfers

Uit de 74 beoordeelde aanvragen zijn 32 voorstellen geselecteerd, waardoor het toekenningspercentage op 43% uitkomt. De geselecteerde projecten zijn verdeeld over de disciplines: zeventien in vormgeving, acht in architectuur, twee in digitale cultuur en vijf interdisciplinaire projecten. Voor de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping was een budget van € 300.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per voorstel bedroeg € 8.250.