Professionalisering en praktijkverdieping – 26 projecten geselecteerd

In de negende editie van de Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping – gericht op de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur – zijn 26 projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

30 juni 2022

algemene indruk

Net als in vorige edities van deze open oproep, laten de indienende ontwerpers en bureaus een zeer divers beeld zien; van relatieve starter, tot mid-career en gevestigd. Opvallend was met name de zelfreflectie en eerlijkheid die sprak uit de aanvragen. Veel aanvragers waren transparant over uitdagingen en obstakels die zij ervaren en wisten dit goed te vertalen naar kansen en oplossingen. De covid-19-crisis heeft voor veel aanvragers ofwel gezorgd voor tijd om te reflecteren, en het besluit om veranderingen door te voeren, ofwel geleid tot de noodzaak om met de eigen praktijk een andere richting in te slaan. Deze open oproep kwam voor deze partijen op het juiste moment. Wat verder opviel is dat het merendeel van de aanvragers de subsidie wil gebruiken om een businesscoach in te schakelen en inzet op het verbeteren van acquisitie. Dit past goed binnen de kaders van deze open oproep; de adviseurs willen aanvragers erop wijzen dat het ook heel waardevol kan zijn om een meer inhoudelijke partner te betrekken.

selectie

De volgende 26 aanvragen zijn geselecteerd:

Studio Simone Post
Studio Nauta
Serge Schoemaker Architects
Bits of Space
Geert Nellen
Studio Gimbrère (foto bovenaan)
Suzanne Oude Hengel
Adrianus Kundert United Enterprises
Albert van Abbe
Cas Studio
Barzilay & Ferwerda
Stichting Studio Immersief
Sanne van de Goor
Nadia Nena

Studio Kornelia Dimitrova
Nienke Hoogvliet
Lieselot Elzinga
Michael Snitker
Arvand Pourabbasi
Thessa Meijer
Eva Eland
Studio Camiel Derkx
Studio Iwan Pol
Job van den Berg
Maidie van den Bos
Merel Barends

Studio Nauta

beoordeling

De aanvragen zijn beoordeeld door Simon de Ruijter, Katía Truijen en Frank Verkade. Ze zijn getoetst op de volgende criteria:
- De artistieke kwaliteit van het portfolio;
- De scherpte van de reflectie op de ontwikkeling van de eigen praktijk tot nu toe en hoe deze stap van meerwaarde kan zijn voor een meer toekomstbestendige praktijk;
- De kwaliteit van het plan van aanpak in relatie tot het beoogde resultaat en de omgang met de covid-19-realiteit;
- De kwaliteit van de bijdrage van de betrokken partners/adviseurs.

Suzanne Oude Hengel

cijfers

Uit de 37 beoordeelde aanvragen zijn 26 voorstellen geselecteerd, waardoor het toekenningspercentage op 70% uitkomt. De geselecteerde projecten zijn als volgt over de disciplines verdeeld: vormgeving 14, digitale cultuur 1, architectuur 6 en interdisciplinair 5. Deze Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping kon worden uitgezet door de extra middelen die door de minister beschikbaar zijn gesteld als gevolg van Covid-19. Het beschikbare budget was € 300.000. De maximumbijdrage per project bedroeg € 7.500.

In het najaar volgt een nieuwe Open Oproep Professionalisering en praktijkverdieping. Houdt de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws.