Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024

Voor startende makers, ontwerpers en architecten die hun werk voor het eerst internationaal willen presenteren in een groepstentoonstelling in BASE Milano tijdens de Salone del Mobile 2024.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 5.000

max aanvraagbedrag

€ 50.000

budget

Belangrijke info

wat is de achtergrond van deze open oproep?

Met de Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024 wil het Stimuleringsfonds startende makers de mogelijkheid bieden om voor het eerst werk te presenteren tijdens de internationale designbeurs in Milaan. De presentatie is onderdeel van een groepstentoonstelling bij cultureel centrum BASE Milano en is gericht op de thema’s ruimtelijke rechtvaardigheid, saamhorigheid en solidariteit.

Het fonds biedt met deze oproep een springplank aan individuele makers die nooit eerder internationaal werk hebben gepresenteerd. Hierdoor vergroot het fonds de internationale zichtbaarheid van opkomende Nederlandse ontwerpers. Daarnaast heeft de open oproep als doel om kennis en ervaringen uit te wisselen en duurzame internationale relaties op te bouwen.

voor wie is deze open oproep?

De open oproep is bedoeld voor startende makers, ontwerpers en architecten die in Nederland zijn gevestigd en maximaal vijf jaar werkervaring hebben binnen de disciplines vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

De open oproep staat open voor presentaties van onderzoeksresultaten, objecten of installaties die aansluiten op de thema’s van We Will Design: ruimtelijke rechtvaardigheid, saamhorigheid en solidariteit.

voor welke projecten kan geen subsidie worden aangevraagd?

Er kan geen subsidie worden aangevraagd:
- voor een presentatie tijdens de Salone del Mobile 2024 die al een bijdrage heeft ontvangen via een van de subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds;
- door aanvragers die gedurende de looptijd van de Salone del Mobile 2024 ondersteuning ontvangen voor het uitvoeren van hun ontwikkelplan vanuit de Regeling Talentontwikkeling;
- door aanvragers die langer werkzaam zijn dan vijf jaar;
- door aanvragers die al eerder als individu hebben gepresenteerd tijdens de Salone del Mobile.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, ontwerpopgaven, fasering, criteria en procedure beschreven.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria

- artistiek-inhoudelijke waarde van de presentatie
- motivatie
- aansluiting op de thematiek

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen

Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Open Oproep en de Open Oproep BASE at Salone del Mobile 2024. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking

De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

belangrijke documenten

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Sharvin Ramjan via s.ramjan@stimuleringsfonds.nl en/of Roxanne Minten via r.minten@stimuleringsfonds.nl. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.