Transities!

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het handboek Transities! met projectresultaten van de 129 deelnemende teams van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp.

15 september 2022

In 2021 bood het Stimuleringsfonds ontwerpers, waaronder (landschaps)architecten, stedenbouwkundigen en social designers, via de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp de kans om de ruimtelijke implicaties van de actuele transitieopgaven in samenwerking met decentrale overheden en (semi)publieke organisaties te onderzoeken. De voucherregeling kende twee rondes binnen de thema’s: Vitale steden en dorpen, Duurzame economie en ruimte, Ruimte voor klimaat en energie en Toekomstbestendig landelijk gebied.

De interdisciplinaire benadering heeft geleid tot nieuwe inzichten en uiteenlopende scenario’s en methodes die helpen om een duurzame toekomst voor Nederland voorstelbaar te maken. Van meer verkoelend groen in de stad en de instrumenten om hier mét bewoners aan te werken, tot woningen uit lokaal verbouwde grondstoffen of een duurzamere inrichting van onze productielandschappen. De projecten laten zien dat ontwerpend onderzoek een gamechanger is in het versnellen van de aanpak van de complexe opgaven en dat we Nederland gezamenlijk, in co-creatie meer ruimtelijke kwaliteit kunnen geven.

de nieuwe ruimte

De resultaten uit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp zijn ook gebundeld op platform De nieuwe ruimte. Het platform vormt een plek voor uitwisseling van ontwerpend onderzoek, kennis en ervaring voor alle projectteams, partners en andere geïnteresseerden in de ruimtelijke kwaliteit van Nederland.