Transities! nu ook overhandigd aan minister De Jonge en staatssecretaris Uslu

Op maandag 26 september brachten minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening - BZK) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media - OCW) samen met vertegenwoordigers van hun beider ministeries een werkbezoek aan Amersfoort. Zij werken op dit moment samen aan de uitwerking van de NOVEX en het programma Mooi Nederland en leggen regelmatig werkbezoeken af om deze ook aan de lokale beleidspraktijk te spiegelen. In dat kader was het Stimuleringsfonds uitgenodigd om bij de start van dit werkbezoek een toelichting te geven op het belang van de inzet van ontwerpend onderzoek bij het werken aan complexe ruimtelijke opgaven op lokaal niveau.

3 oktober 2022

Directeur Syb Groeneveld deed dit aan de hand van de resultaten van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en gaf hen beide een exemplaar van Transities!; het handboek met de belangrijkste inzichten uit 129 inspirerende ontwerpend onderzoeksprojecten die in de afgelopen 1,5 jaar met steun van het Stimuleringsfonds in opdracht van OCW door heel Nederland zijn uitgevoerd. In gesprek met Hugo de Jonge en Gunay Uslu ging projectleider Maarten Tas vervolgens dieper in op de inhoud van enkele concrete projecten om te illustreren hoe een integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering overheden en ontwerpers helpt bij het scherpstellen van opgaven, het afwegen en verbinden van belangen en het creëren van een gedeelde vertrouwensbasis die nodig is voor het aangaan van nieuwe samenwerkingen met burgers, marktpartijen en maatschappelijke organisaties.

Directeur Syb Groeneveld overhandigt Transities! publicatie aan de minister en staatssecretaris. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Om de waarde hiervan echt goed te kunnen ervaren maakte het gezelschap vervolgens onder leiding van gastheer RCE een wandeling door het naastgelegen Oliemolenkwartier; een voormalig industriegebied waar deze benadering door de betrokken partijen op overtuigende wijze in de praktijk is gebracht. Gebiedsontwikkelaar en belegger Schipper Bosch vertelde hier hoe ze het terrein van een voormalige zeepfabriek in de afgelopen en komende jaren op basis van een integrale gebiedsgerichte ontwerpbenadering in samenwerking met BOEi, de gemeente Amersfoort, bewoners, huurders en andere stakeholders in en om het gebied transformeert tot De Nieuwe Stad; een bruisende plek met ruimte om te werken, leren en verblijven; een levendige en sociale plek met festivals, een poppodium, restaurants, een gedeelde moestuin en een sterke lokale gemeenschap.

Daarmee kijken wij terug op een zeer geslaagd werkbezoek waarin wij de uitkomsten van onze Voucherregeling in de context van de NOVEX en het programma Mooi Nederland hebben kunnen plaatsen en het belang van ontwerpend onderzoek nog steviger op de agenda is gezet.

Foto bovenaan: Toelichting op transformatie van hey Prodentfabriek terrein in Amersfoort door architect Mendel Robbers (Schipper Bosch) en Sylvia Pijnenborg (BOEi)