opvragen informatie (woo-verzoek)

Je hebt recht op informatie over wat overheidheidsorganisaties, zoals ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, doen. Over hoe het Stimuleringsfonds handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid (Woo). Wil je informatie inzien? Dan kan je een woo-verzoek indienen bij onze contactpersoon Wet open overheid.

beroep op de wet open overheid (woo)

Je mag informatie opvragen over het handelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Over hoe het fonds handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dit staat in de Wet open overheid. Wil je informatie inzien? Dan kan je een woo-verzoek indienen bij het Stimuleringsfonds. Je maakt dan gebruik van de Wet open overheid (Woo), voorheen de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

bepaalde voorwaarden

Geef zo precies mogelijk aan waarover je informatie wilt.

Zorg ervoor dat je verzoek om informatie in elk geval de volgende punten bevat:
- Noem het onderwerp, het besluit of het document waarover je informatie wil. Als je alleen een onderwerp noemt, moet dit voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim zijn geformuleerd.
- Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en die is neergelegd in documenten die in het bezit zijn van het Stimuleringsfonds.
- De gevraagde informatie moet dus ergens bij het Stimuleringsfonds zijn vastgelegd.
- De informatie die je vraagt moet betrekking hebben op een van de activiteiten van het Stimuleringsfonds en daarmee op een bestuurlijke aangelegenheid. Het gaat dan over de publieke taak en het beleid van het Stimuleringsfonds inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid.

behandeling van je verzoek

Het Stimuleringsfonds beoordeelt of de opgevraagde informatie openbaar kan worden gemaakt volgens de Woo. Sommige informatie mag het fonds niet met u delen, bijvoorbeeld vertrouwelijke of privacygevoelige informatie. Privacygevoelige gegevens worden onleesbaar gemaakt voordat informatie wordt verstrekt. Als het verzoek te algemeen is geformuleerd, neemt de contactpersoon Wet open overheid (Woo) contact met je op om het verzoek te specificeren.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds moet uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je verzoek hierover een besluit nemen. Maar het Stimuleringsfonds kan de termijn van vier weken verlengen. In dat geval word je op de hoogte gesteld van deze verlenging. Reden van verlenging kan bijvoorbeeld de betrokkenheid van andere partijen zijn.

Als het bestuur van het Stimuleringsfonds positief beslist over je verzoek, wordt de door jou gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan je toegezonden. Bij een negatief besluit word je geïnformeerd over de motivatie van het besluit.

In beginsel brengt het fonds geen kosten in rekening voor de behandeling van een verzoek om informatie. Als informatie niet digitaal wordt verstrekt, kan het fonds kosten in rekening brengen afhankelijk van de omvang van de informatie die ter beschikking wordt gesteld. De contactpersoon Woo zal hierover altijd eerst in overleg treden met degene die om informatie verzoekt.

contactpersoon woo

Je richt het verzoek aan Joris van Ballegooijen, contactpersoon Woo bij het Stimuleringsfonds. Je dient je verzoek schriftelijk in, per post of via e-mail o.v.v. woo-verzoek en je kenmerk naar:

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
o.v.v. woo-verzoek
Postbus 29066
3001 GB Rotterdam