ontwikkel je talenten

Onder het motto ‘omdat talent moet kunnen groeien’ richt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich op talentontwikkeling. Via de Regeling Talentontwikkeling en open oproepen ondersteunen we jonge opkomende ontwerpers en makers tot en met gevestigde talenten in hun artistieke en professionele ontwikkeling.

Kenmerkend aan de ontwerpsector is de grote diversiteit aan praktijken, disciplines en benaderingen. Maar er is ook een belangrijke gemene deler. Social designers, landschapsarchitecten, coders, sieraadontwerpers en biodesigners – allemaal kunnen ze hun maatschappelijke meerwaarde pas waarmaken als er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van hun specifieke artistieke en creatieve capaciteit. Zowel de starter die net van de kunstacademie komt, als de mid-career of het vergevorderde talent hebben behoefte aan nieuwe impulsen en investeringen.

Animatie Omdat talent moet kunnen groeien

Regeling Talentontwikkeling

De Regeling Talentontwikkeling biedt ontwerpers en makers op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur de ruimte om een jaar lang te investeren in hun eigen artistieke en professionele ontwikkeling. Onderzoek, experiment en inhoudelijke verdieping gaan gedurende dit jaar samen met de zoektocht naar samenwerkingen en methodes om het werk zichtbaar te maken en dus naar het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap.

Om het bereik van de Regeling Talentontwikkeling te vergroten, heeft de regeling een scoutprocedure. Via scout nights worden jaarlijks jonge makers geselecteerd die zich buiten het reguliere ontwerponderwijs hebben ontwikkeld.

Platform Talent

Sinds 2013 heeft het Stimuleringsfonds via de Regeling Talentontwikkeling meer dan 250 opkomende ontwerpers en makers ondersteund in het opzetten van hun praktijk. Dat laten we zien op Platform Talent. We portretteren de individuele praktijken van de ondersteunde ontwerpers en makers en bieden een bron van inspiratie voor andere makers en opdrachtgevers.

Platform Talent - Robbert Doelwijt Jr.

open oproepen

Naast de Regeling Talentontwikkeling zetten we via verschillende open oproepen gerichter in op aspecten van talentontwikkeling. Zo is er om de aansluiting van startende ontwerpers op het werkveld te verstevigen de Open Oproep Bouwen aan talent. Met deze ondersteuningsmogelijkheid wordt een intensief samenwerkingstraject gefinancierd met ervaren ontwerpbureaus. Gedurende drie maanden werken zij samen met een startende ontwerper of maker aan een onderzoek of experiment rond een door het ontwerpbureau geformuleerde actuele (ontwerp)opgave.

andere regelingen

Met uitzondering van de regelingen die zijn gericht op culturele instellingen, kunnen opkomende ontwerpers en makers ook aanvragen indienen bij onze andere subsidies. Hierbij kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten waarvan de thematiek, vraagstelling, opzet, methodiek en betrokken expertise door de aanvrager zelf worden bepaald. Zoals de Regeling Experiment voor kleinschalige, experimentgedreven projecten op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur.