Upstream: Music x Design – 9 projecten geselecteerd

Negen voorstellen zijn geselecteerd in Upstream: Music x Design. Coördinator Ibrahim Alaoui Chrifi reflecteert op de eerste ronde van 2024.

3 juli 2024

algemene indruk

Niet eerder zijn bij de Regeling Upstream: Music x Design zoveel aanvragen in behandeling genomen als bij de eerste ronde van dit jaar. De adviescommissie beoordeelde 29 subsidieverzoeken, hiervan zijn er negen gehonoreerd. Het is het vijfde jaar op rij dat het Stimuleringsfonds via de Regeling Upstream subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek.

Het aandeel startsubsidies was deze ronde relatief klein: nog geen derde van het totaal. Dit in tegenstelling tot de laatste ronde van 2023, waarbij de grote meerderheid van de aanvragen een startsubsidie betrof. Het toenemende aantal aanvragen is met name toe te schrijven aan het feit dat dit het laatste jaar is van de Regeling Upstream. Aanvragers kunnen alleen nog dit jaar een plan indienen om aanspraak te kunnen maken op subsidie. Dit legt extra druk op het beschikbare budget per ronde.

Opvallend is dat bijna alle ingediende aanvragen deze ronde in behandeling zijn genomen. Doorgaans is er een vast aandeel van aanvragen dat niet aansluit op de regeling. Het gaat dan vaak om projecten waar geen sprake is van een samenwerking tussen muzikant(en) en ontwerper(s). Of projecten waarin er onvoldoende sprake is van een ontwerpvraagstuk, zoals audiovisuele producties (videoclips).

Naast de kwantiteit is dus ook de kwaliteit van de aanvragen toegenomen. Aanvragers lijken beter op de hoogte welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Verder valt op dat deze ronde veel aanvragen zijn ingediend voor het ontwikkelen van (3D-)visuals bij live performances. Projecten waarin AI wordt toegepast kwamen deze ronde juist weer minder voor dan gemiddeld.

Opvallende projecten deze ronde zijn:

Timaeus – Holobeyond

Timaeus – Holobeyond
Elektronische muziekproducer en epidemioloog Alberta Balsam (Aniek de Rooij) onderzoekt samen met kunstenaar/ontwerper Timaeus (Tim van Hooft) het symbioceen: het tijdperk waarin het niet langer draait om het menselijk leven (antropoceen), maar om de symbiose tussen mensen en andere organismen. Met dit project willen ze door middel van beeld en geluid een bio-futuristische wereld tot leven wekken. Het moet een prikkelend toekomstbeeld worden van een samenleving waarin menselijke en niet-menselijke organismen profiteren van elkaars bestaan. De uiteindelijke presentatievorm staat nog niet vast, maar is mogelijk een game, interactief muziekalbum, av-show of immersieve installatie op het snijvlak van (speculatieve) wetenschap en poëtische kunst.

Jeisson Drenth – Thức Tỉnh

Jeisson Drenth – Thức Tỉnh
Jeisson Drenth slaat de handen ineen met Animistic Beliefs voor het project Thức Tỉnh. Thức Tỉnh is een avant-gardistische audiovisuele liveshow gecreëerd met een verzameling muziekinstrumenten, experimentele videokunst en verhalen in talen uit meerdere tijden en gebieden. De titel (Vietnamees voor ‘ontwaken’) verwijst naar het leren over cultureel erfgoed, unieke familiegeschiedenissen en het opnieuw betekenis geven aan bi-culturele Nederlandse identiteiten. Linh (Vietnam, China), Mar (Ambon, Nederland) en Jeisson (Colombia) presenteren met Thức Tỉnh hun gedeelde en individuele onderzoek naar persoonlijke afkomst en de cultuur van hun voorouders. De liveshow wordt uitgevoerd met akoestische en elektronische instrumenten, poëzie, dans en live visuals. Daarmee geven de artiesten samen expressie aan gevoelens van verlangen, verlies, ontdekking, hoop en verbinding. Als ambitieuze nieuwe stap in hun doorlopende samenwerking laten ze zien hoe elektronische muziek en live visuals samen niet als eindproduct maar juist als startpunt kunnen fungeren voor het ontwikkelen van een krachtige, gelaagde, kritische en belichaamde audiovisuele performance.

Arion de Munck – Mystic mirrors immersive

Arion de Munck – Mystic mirrors immersive
Mystic mirrors immersive
is een samenwerking tussen het Amsterdams Andalusisch Orkest en beeldend kunstenaar Arion de Munck. Met het project willen ze de eeuwenoude muzikale tradities van Al Andalus zichtbaar maken door middel van zogeheten waterklankbeelden. Waterklankbeelden zijn visuele patronen die ontstaan door water te laten trillen op de frequentie van geluid of muziek. In de startfase wordt geëxperimenteerd met waterklankbeelden in combinatie met livemuziek. De beoogde resultaten zijn onder meer een prototype van een opstelling voor het maken en tonen van waterklankbeelden bij livemuziek en een ontwerptechnische infrastructuur.

Bekijk hier de hele selectie.

cijfers

Negen van de 29 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 31% procent. Het totale budget van € 337.654,50 is deze ronde besteed. De laatste ronde van de Regeling Upstream: Music x Design sluit 1 oktober 2024.

Foto bovenaan: Dylan van Dael Music – Pokka: an extraordinary creature made entirely out of chrome