Homepage

Regeling Upstream: Music x Design

Voor samenwerkingsprojecten met popmuzikanten gericht op innovatieve, artistieke toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popsector.

12 april 2023

sluitingsdatum

€ 225.000

budget lopende ronde

€ 450.000

budget 2023

Belangrijke info

voor wie is deze regeling?

Deze regeling staat open voor samenwerkingsprojecten tussen popmuzikanten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie. Aanvragen moeten worden ingediend door de uit de creatieve industrie betrokken partij.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Er wordt subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve, artistieke toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De projecten resulteren in fysieke en/of virtuele presentaties, producten, installaties of interventies, die met een breed publiek worden gedeeld.

startsubsidie

Voor de eerste voorbereidende of onderzoeksfase van een complex en/of omvangrijk project kun je een startsubsidie aanvragen. Een startsubsidie bedraagt maximaal € 7.500.

projectsubsidie
Heb je plannen voor een project dat verder gaat dan de startfase en zal resulteren in een activiteit die met een breed publiek wordt gedeeld? Dan kun je hiervoor een projectsubsidie van maximaal € 50.000 aanvragen.

Zorg ervoor dat je de weigeringsgronden leest zoals benoemd in de subsidieregeling. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

hoe bereid je een aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag

In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag en een toelichting op de criteria. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen. De leidraad biedt vooral handvatten voor het opstellen van een aanvraag voor een projectsubsidie.

Regeling Upstream: Music x Design

De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Regeling Upstream: Music x Design. Hierin worden de voorwaarden, criteria en doelstellingen beschreven.

heb je concrete vragen?
Heb je concrete vragen over je projectvoorstel? Je kunt uiterlijk twee weken voor de sluitingsdatum een concept voorleggen aan de medewerkers van deze regeling via upstream@stimuleringsfonds.nl.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie van deze regeling. Dit gebeurt op basis van de Regeling Upstream: Music x Design.

beoordelingscriteria startsubsidie

- artistieke kwaliteit
- impact
- doel en opzet

beoordelingscriteria projectsubsidie
- artistieke kwaliteit
- impact
- doel en opzet
- publieksstrategie
- diversiteit en inclusie

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Upstream: Music x Design.

beoordelen

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Regeling Upstream: Music x Design. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

prioritering

Overschrijdt het totaal van de aanvragen dat voor subsidieverlening in aanmerking komt het beschikbare budget van de ronde, dan zal worden geprioriteerd.

besluit

Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording

Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

Binnenkort: Hoe subsidie aanvragen werkt

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze regeling?

Start je aanvraag

heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag dan per e-mail aan onze collega’s van de Regeling Upstream: Music x Design. Je kan ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.