Upstream: Music x Design – 7 projecten geselecteerd

Zeven voorstellen zijn geselecteerd in Upstream: Music x Design. Coördinator Ibrahim Alaoui Chrifi reflecteert op de laatste ronde van het jaar.

30 november 2022

algemene indruk

Een groot deel van de projecten deze ronde, is gericht op de invloed van de hedendaagse technologische ontwikkelingen op de samenleving. Aanvragers staan stil bij zowel de gevolgen als de mogelijkheden van digitalisering in het dagelijks leven en de entertainmentindustrie. Verschillende voorstellen benaderen deze thematiek kritisch, in andere projecten worden juist ook mogelijke innovaties verkend. VR, AR en A.I. worden vaak gebruikt als presentatie- of uitingsvormen.

Ook wordt er aandacht besteed aan veranderende behoeften sinds de pandemie, niet alleen voor het publiek, maar ook voor makers en muzikanten zelf. Zo wordt er in sommige voorstellen nagedacht over nieuwe vormen van interactie met livepubliek, maar wordt er ook onderzocht hoe mensen thuis kunnen na- of meegenieten van een performance.

Opvallende projecten deze ronde zijn:

Beeld: Siba Sahabi

Pavlopetri – Siba Sahabi
Componist Rutger Zuydervelt (Machinefabriek) en ontwerper Siba Sahabi willen met hun project Pavlopetri het bewustzijn voor klimaatverandering in Amsterdam vergroten. Amsterdam ligt twee meter onder de zeespiegel. Met de titel van het project wordt verwezen naar de Griekse onderwaterstad Pavlopetri, die op vier meter diepte op de zeebodem rust. Voor dit project wordt toegewerkt naar de ontwikkeling van een interactieve, audiovisuele onderwaterinstallatie waar ruimtelijk ontwerp, muziek en optische manipulatie samenkomen. Hiervoor laten de makers zich inspireren door verschillende visuele en akoestische eigenschappen van water. Zuydervelt zal in zijn soundscape onderwatergeluiden een belangrijke rol geven. Deze gaan de dialoog aan met het omgevingsgeluid van de locatie. Sahabi zal in de eerste fase van het project de optische eigenschappen van wateroppervlaktes bestuderen en experimenteren met waterbellen, lichtbreking en -reflecties. Hiervoor richt ze zich op het nabootsen van dansende lichtlijnen op de grond, die door de reflecties van golvende wateroppervlaktes ontstaan. De installatie wordt uiteindelijk in een latere fase in de winter van 2023 voor drie maanden in de publieke ruimte op de NDSM-werf gepresenteerd. De startfase is gericht op het doen van experimenten, het werken aan een schetsontwerp en de muziekcompositie. Het resultaat van deze fase bestaat uit een schaalmodel en eerste minuten van de muziekcompositie.

Beeld: Stichting Dakdorpen

BauMusik – Stichting Dakdorpen
Het project BauMusik is een samenwerking tussen Sebastiaan van Kints (architectonisch ontwerper), Sjoerd Leijten (componist) en Salomé Mooij (theatermaker). Het project bestaat uit een onderzoek naar geluiden die bij bouwprocessen door de stad klinken. Via een performatieve installatie wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen bouwgeluid en stadsbewoners. De hypothese is dat deze geluiden sneller zullen worden gewaardeerd als bouwplaatsen hun geluid muzikaal laten klinken. Het doel is om tot een harmonieuze wisselwerking tussen ontwerp en compositie te komen die wordt gepresenteerd tijdens een openluchtconcert in de openbare ruimte. Het uiteindelijke resultaat is de verslaglegging van dit onderzoek en een performance genaamd BauMusik: een concert waarbij een functioneel object wordt gebouwd. Voor dit project wordt samengewerkt met onderzoeker Laurens van der Wal, stadsantropoloog Renée Rooijmans, illustrator Zach Jansen, filmmaker Pia van den Beuken en producent Mara-Liza de Bakker. Voor de programmering van de performance wordt samengewerkt met de festivals Motel Mozaïque en Parfum de Boem Boem.

Beeld: Ruimtetijd

Cadavre Exquis – Ruimtetijd
Scenograaf en ruimtelijk ontwerper Theun Mosk, kunstenaar Philip Akkerman en muzikant Jameszoo werken vanuit een gedeelde inspiratie samen aan het project Cadavre Exquis. Muziek, schilderkunst en scenografie komen, verspreid over drie ruimtes, op verschillende manieren bij elkaar in een immersieve totaalervaring waar muziek, A.I. en design een rode draad vormen. Mosk, Jameszoo en Akkerman onderzoeken de verhouding tussen maker, A.I. en de bezoeker. Hierbij hanteren ze de volgende uitgangspunten: een uit-gecomponeerd pianostuk, een samenwerking tussen gecomponeerde pianostukken en een algoritme, en een door A.I. ter plekke live gegenereerd pianowerk. Het project wordt vanaf december 2022 gepresenteerd in kunstruimte Nest. In samenwerking met machine learner Jan van Balen is er een algoritme geschreven voor de piano’s. Dit wordt voor de installatie gefinetuned. Daarnaast is in samenwerking met Paul van Twist (ex-technicus bij Philips) een eerste prototype voor een zelfspelende minipiano ontwikkeld. Andere partners zijn Stichting Flake, Ruimtetijd, Kunstloc en Stroom. Daarnaast wordt er toegewerkt naar een presentatie op Best Kept Secret Festival, Muziekgebouw aan t IJ, Überjazz in Hamburg en And&Festival in Leuven.

Bekijk hier de hele selectie.

cijfers

Het oorspronkelijk budget van € 150.000 deze ronde is door onderbesteding in de vorige ronde opgehoogd naar € 177.401. Zeven van de twaalf in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 58 procent. In 2023 zijn er weer twee nieuwe aanvraagrondes van de Regeling Ustream: Music x Design. De eerstvolgende ronde sluit in april 2023.