Upstream: Music x Design – 6 projecten geselecteerd

Zes projecten zijn geselecteerd in Upstream: Music x Design. Stafmedewerker Odiel van de Nobelen reflecteert op de tweede ronde van 2023.

11 januari 2024

algemene indruk

In de projecten van deze ronde worden de drempels bevraagd en verlaagd in de beleving van muziekperformances met behulp van verschillende ontwerpbenaderingen, zoals innovatieve scenografie, AI en immersieve multizintuigelijke installaties. In de thematiek is op te merken dat ontwerpers kritischer kijken naar de ervaringen van bezoekers binnen de muzieksector. Het gaat daarbij om het creëren van interacties tussen de performer en het publiek in een veilige omgeving. Daarnaast is er deze ronde veel aandacht voor de toegankelijkheid van muziekperformances en immersieve ervaringen om mensen met een beperking beter te betrekken bij de popsector.

Opvallende projecten deze ronde zijn:

Spill Gold x Noralie – Spill Gold

Spill Gold x Noralie – Spill Gold
Spill Gold x Noralie is een samenwerking tussen de band Spill Gold (Rosa Ronsdorf en Nina de Jong) en audiovisueel ontwerper Noralie in het kader van Spill Gold’s tour in 2024 voor het nieuwe album ZaZa. Spiegels vormen een bron van inspiratie voor een audiovisuele ervaring en intrigeren de makers zowel in vorm als op inhoudelijk vlak. Livemuziek wordt gecombineerd met visuele effecten en realtime cameraopnamen van het publiek. Tijdens het onderzoek worden mogelijke vormen van scenografie onderzocht en tests gedaan met materiaal, licht, geluid en ruimte om zo de mogelijkheden van vorm en inhoud in de praktijk te kunnen verkennen.

DOMNIQ x WERC ­– Stichting Combined Creatives

DOMNIQ x WERC ­– Stichting Combined Creatives
DOMNIQ x WERC
is een samenwerking tussen WERC Collective en muzikant DOMNIQ waarbij de raakvlakken tussen menselijke creativiteit en kunstmatige intelligentie worden verkend. Er wordt onderzocht in hoeverre het werken met AI kan zorgen voor meer creativiteit en hoe de fysieke grenzen van artiesten uitgedaagd kunnen worden. Het eindresultaat is een interactieve kunstinstallatie die menselijke en AI-creativiteit combineert. Bezoekers worden actief betrokken en ervaren de symbiose tussen mens en machine, waardoor ze kunnen reflecteren op de rol van AI.

CRTL X – The Ritual

CRTL X – The Ritual
The Ritual is een samenwerkingsproject tussen de muzikale act CUT_ (Sebastiaan Dutilh en Belle Doron) en ontwerpers Daphne Karstens en Mikki Passenier. Het doel van The Ritual is om live popmuziek te transformeren tot een multi-zintuigelijke ervaring. Er wordt gezocht naar een manier om optredens toegankelijker en interessanter te maken voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. Deze multi-zintuigelijke ervaring vormt de leidraad voor het ontwerp van een kostuum en een ruimte en zal leiden tot een versterkte en inclusieve performance die de conventionele zintuigen overstijgt. Door middel van vijf optredens in Nederlandse popzalen worden mensen met verschillende achtergronden verbonden en bewust gemaakt van de toegankelijkheid van zalen en festivals.

Bekijk hier de hele selectie.

cijfers

Zes van de elf in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn gehonoreerd, waarvan vier startsubsidies. Het honoreringspercentage komt daarmee op 55 procent. In totaal is deze ronde € 109.439 van het budget van € 239.300 besteed. De Regeling Upstream: Music x Design heeft in 2024 sluitingsdata op 26 maart en 1 oktober.

Foto bovenaan: Agoraphobia – Studio Nemo Vos en musicus Robin Kester