2024 is het laatste jaar voor de Regeling Upstream: Music x Design

Het laatste jaar van de Regeling Upstream: Music x Design is ingegaan. Via deze regeling ondersteunt het Stimuleringsfonds samenwerkingsprojecten met popmuzikanten gericht op innovatieve, artistieke toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popsector.

startsubsidie vs. projectsubsidie

Voor de ontwikkeling en realisatie van projecten die resulteren in een activiteit die met een breed publiek wordt gedeeld kun je met een projectsubsidie een maximale bijdrage van € 50.000 per project aanvragen. Binnen deze regeling kun je ook een startsubsidie aanvragen van maximaal € 7.500. De startsubsidie is bedoeld voor de eerste voorbereidende of onderzoeksfase van een complex en/of omvangrijk project. Voor aanvragers die de afgelopen jaren of in de eerste ronde van dit jaar een startsubsidie ontvangen is 2024 het laatste jaar om in aanmerking te komen voor een vervolgsubsidie via de Regeling: Upstream: Music x Design.

regeling

In samenwerking met het Fonds Podiumkunsten en SENA lanceerden we in 2019 de tijdelijke Regeling Upstream: Music x Design met extra impulsgelden van het ministerie van OCW die we specifiek voor de Regeling Upstream ontvingen. Via de regeling wordt in 2024 voor het vijfde jaar op rij subsidie verstrekt aan projecten gericht op innovatieve (artistieke) toepassingen van ontwerp, beeld of technologie binnen de popmuziek. De projecten van popartiesten en ontwerpers of makers uit de creatieve industrie resulteren in fysieke en/of virtuele presentaties, producten, installaties of interventies, die met een breed publiek worden gedeeld.

De laatste twee subsidierondes van de Regeling Upstream: Music x Design sluiten op 26 maart 2024 en 1 oktober 2024. Voor de nieuwe beleidsperiode 2025-2028 zijn in het beleidskader van het Stimuleringsfonds geen middelen toegevoegd voor continuering van de Regeling Upstream: Music x Design.

Foto bovenaan: optreden van Baby's Berserk tijdens de Dutch Design Week. Foto: Clara Gus

Drie jaar Upstream: Music x Design

Talentontwikkeling, professionalisering, innovatie en experiment staan centraal in Upstream: Music x Design. Video: Robbie van Zoggel.