Salone del Mobile 2020 – 14 projecten geselecteerd

Van 21 t/m 26 april vindt in Milaan de Salone del Mobile 2020 plaats, een van de omvangrijkste internationale beurzen voor meubel- en productontwerp. Om de hoge kwaliteit van de Nederlandse ontwerpsector te onderstrepen en de internationale reputatie van de Nederlandse creatieve industrie te versterken, riep het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie Nederlandse ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor een presentatie tijdens de Milanese beursweek.

14 februari 2020

Op 27 maart is bekendgemaakt dat de editie van 2020 is gecanceld.

De Open Oproep Salone del Mobile 2020 leverde 32 voorstellen op. Adviseurs Lucas Verweij, Marleen Engbersen en Jeroen Kramer selecteerden hieruit 14 voorstellen. De commissie hoopt dat met deze selectie een breed beeld wordt geschetst van de kwaliteiten van het Nederlandse ontwerpveld. Ze selecteerden de volgende presentaties waarin heel diverse competenties tot uiting komen:

YAMUNA FORZANI X MOTEL FORLANINI PLAYHOUSE – Yamuna Forzani

- A+N Salone Satellite – Alissa+Nienke
- Tech in Process - Symposia & Preview – Envisions
- blowing glass (werktitel) – Thomas Eyck
- Chairwave – Justus Bruns
- 3D Knitted Furniture – Studio Skrabanja
- YAMUNA FORZANI X MOTEL FORLANINI PLAYHOUSE – Yamuna Forzani
- MORPH CARE CENTER – Audrey Large
- JOB IN MILAAN – Job van den Berg
- Duurzame collectie Moroso – Studio Wieki Somers
- Stop Making Sense – White Noise (Klaas Kuiken en Charley Reijnders)
- Fungi & Stains on stairs – Lizan Freijsen
- ARBELA - a visual guide – Hozan Zangana studio
- ENDENDIJK - GESTOELD OP BEWEGING – Hans Endendijk
- CLAY WORKS 'Mommy I made an Ashtray' – HandMade Industrials

3D Knitted Furniture – Studio Skrabanja

beoordeling

De ingediende voorstellen zijn getoetst aan de hand van de criteria van deze oproep gericht op:
- de mate waarin de presentatie en de te tonen ontwerpen zich weten te onderscheiden in artistieke kwaliteit en presentatievorm;
- de mate waarin de presentatie bijdraagt aan de ontwikkeling van de internationale praktijk en het verbreden van het werkterrein van de aanvrager;
- de verwachte kansen die de presentatie creëert voor de aanvrager en de Nederlandse creatieve industrie;
- de verwachte bijdrage aan het versterken van het imago van de Nederlandse creatieve industrie in het buitenland.

De adviseurs beoordeelden in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten op de doelstellingen van deze oproep en het Subsidiereglement. De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. Veertien aanvragen zijn positief beoordeeld en de aanvragen zijn onderling gerangschikt. Het budget reikt tot honorering van zes voorstellen.

toelichting op beoordeling en geselecteerde voorstellen

Alles klopt in het voorstel van Alissa + Nienke: het voorstel is goed uitgewerkt en bevat zowel innovatie, artistieke kwaliteit als potentie voor de industrie. In het voorstel van Thomas Eyck wordt gewaardeerd hoe Christien Meindertsma de opgave benadert, wat waarschijnlijk resulteert in interessante ontwerpen. Het totale collectief achter Morph zal net als voorgaande jaren een opvallend en divers beeld van Nederlandse ontwerpkwaliteit én het kunstonderwijs bieden in Milaan. De commissie waardeert de duurzame gedachte achter het voorstel van Studio Skrabanja met een geïntegreerde oplossing voor hergebruik van het textiel. Zowel het ontwerp als de presentatie is goed doordacht. Milaan is hier een goed podium voor, de samenwerking met het TextielMuseum en Knitting Holland geeft vertrouwen. Ook in het voorstel van Studio Wieki Somers speelt duurzaamheid een grote rol. De commissie waardeert de samenwerking die wordt aangegaan met Moroso. De commissie verwacht dat de stoelenopstelling als sociale interventie van Justus Bruns een bijdrage kan leveren aan awareness design. Ook Klaas Kuiken en Charley Reijnders zullen met hun nieuwe strategie opzien baren. Yamuna Forzani en haar entourage zal in Milaan zeker iets teweegbrengen en een sociaal-politiek geluid laten horen met haar kleurrijke installaties en interventies binnen de context van Milaan. Ook met het werk en de installatie van Hozan Zangana verwacht de commissie dat een belangrijke boodschap ten gehore wordt gebracht. De filminstallatie zal een ervaring opleveren. De commissie kijkt uit naar de resultaten van Envisions en de samenwerking van het collectief met de Duitse firma Imat-Uve. De commissie noemt de positionering in het voorstel van HandMade Industrials heel krachtig, en ziet beloftevolle innovatie in techniek en vorm in het meubelontwerp van Hans Endendijk. Ze verwacht dat Milaan de autodidact ontwerper en meubelmaker Endendijk een goede kans biedt om de industrie te ontmoeten. Ook uit het werk van Job van den Berg spreekt een degelijke kwaliteit. Met een zorgvuldig opgesteld plan zal Milaan hem zeker kansen bieden. Lizan Freijsen varieert op haar thema en zal verder kunnen bouwen aan haar strategie met haar presentatie in Milaan.

Anders dan bijvoorbeeld vorig jaar vonden de adviseurs niet alle aanvragen even sterk. Ze stellen dat in een aantal voorstellen weinig specifiek wordt ingegaan op de strategie achter een presentatie in Milaan en dat de voorstellen nog niet sterk zijn uitgedacht en uitgewerkt. Om de grote investering in een presentatie in Milaan terug te verdienen, is een uitgekiend plan heel belangrijk. De adviseurs zien in een aantal voorstellen dat er te makkelijk wordt gedacht en ze missen in de voorstellen een focus op en motivatie vanuit de eigen praktijk om naar Milaan te gaan. In het enorme aanbod aan presentaties die de beursweek kent, is het heel moeilijk om op te vallen en publiek te trekken. Dat vereist een zorgvuldige voorbereiding en strategische visie en dat zagen de adviseurs niet terug in alle voorstellen. Ook noemen de adviseurs dat ze graag meer sociale en maatschappelijke thema's hadden gezien, bijvoorbeeld duurzaamheid of meer kritische stellingnames.

Voor deze oproep was een budget van 75.000 euro beschikbaar. De subsidies worden verstrekt uit de intensivering internationaal cultuurbeleid 2018-2019 van het ministerie van OCW.