Open: Regeling Vierjarige instellingssubsidie

De Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 is geopend. Via deze regeling ondersteunt het Stimuleringsfonds vierjarige programma’s van culturele instellingen die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie.

De nieuwe Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028 is geopend op 1 december 2023 en sluit op 1 februari 2024, 17.00 uur CET. De procedure loopt in tijd en vorm zoveel mogelijk gelijk aan die van de culturele BIS 2025-2028. Dit maakt het minder bewerkelijk om bij beide regelingen een aanvraag in te dienen. Alleen culturele instellingen die voldoen aan de drempelnorm kunnen een aanvraag doen bij de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028.

drempelnorm

Culturele instellingen voldoen aan de drempelnorm als zij in de beleidsperiode 2021-2024 worden ondersteund binnen de culturele basisinfrastructuur (BIS), of gedurende deze beleidsperiode een positief advies hebben ontvangen binnen één van de volgende regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
- Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024;
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma (betreft periode 2021-2022);
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023-2024.

Met de drempelnorm wil het Stimuleringsfonds de balans bewaken tussen enerzijds het zicht op continuïteit voor nu ondersteunde instellingen en anderzijds ruimte bieden aan nieuwe partijen om meerjarig te worden ondersteund. Met de drempelnorm wil het fonds een realistisch perspectief creëren voor alle instellingen die een aanvraag indienen.

twee categorieën

De nieuwe regeling kent twee categorieën:
- Categorie I is bedoeld voor culturele instellingen die een omvangrijk activiteitenprogramma uitvoeren binnen de creatieve industrie op een schaalniveau vergelijkbaar met de instellingen die deel uitmaken van de BIS. Instellingen in deze categorie zijn nationaal toonaangevend binnen de discipline vormgeving, architectuur of digitale cultuur en hebben een programma van internationale betekenis. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag in categorie I is € 275.000 tot € 550.000 per kalenderjaar.
- Categorie II is bedoeld voor culturele instellingen die een activiteitenprogramma uitvoeren binnen de creatieve industrie. Instellingen in deze categorie zijn nationaal van betekenis binnen de discipline vormgeving, architectuur of digitale cultuur. Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag in categorie II is € 125.000 tot € 275.000 per kalenderjaar.

indienen aanvraag

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 februari 2024, 17.00 uur CET. Lees voor het opstellen van je aanvraag goed de nieuwe regeling en het beoordelingskader. En maak gebruik van de modelbegroting, we hebben hiervoor ook een handleiding opgesteld.

informatiebijeenkomst

Om de belangrijkste wijzigingen en de procedure toe te lichten, organiseert het Stimuleringsfonds op 8 december 2023 een informatiebijeenkomst.