Informatiebijeenkomst Regeling Vierjarige instellingssubsidie

Op 1 december 2023 opent de nieuwe Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028. Om de belangrijkste wijzigingen en de procedure toe te lichten, organiseert het Stimuleringsfonds een informatiebijeenkomst.

datum: vrijdag 8 december 2023
tijd:
15.00 tot 17.00 uur
locatie:
Venture Café Rotterdam

De nieuwe Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie opent op 1 december 2023 en sluit op 1 februari 2024. De procedure loopt in tijd en vorm zoveel mogelijk gelijk aan die van de culturele BIS 2025-2028. Dit maakt het minder bewerkelijk om bij beide regelingen een aanvraag in te dienen. Alleen culturele instellingen die voldoen aan de drempelnorm kunnen een aanvraag doen bij de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025-2028.

drempelnorm

Culturele instellingen voldoen aan de drempelnorm als zij in de beleidsperiode 2021-2024 worden ondersteund binnen de culturele basisinfrastructuur (bis), of gedurende deze beleidsperiode een positief advies hebben ontvangen binnen één van de volgende regelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie:
- Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2021-2024;
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma (betreft periode 2021-2022);
- Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma 2023-2024.

Met de drempelnorm wil het Stimuleringsfonds de balans bewaken tussen enerzijds het zicht op continuïteit voor nu ondersteunde instellingen en anderzijds ruimte bieden aan nieuwe partijen om meerjarig te worden ondersteund. Met de drempelnorm wil het fonds een realistisch perspectief creëren voor alle instellingen die een aanvraag indienen.