Onderzoek naar de meerkosten van fair pay gereed

Woensdag 15 november werd het onderzoek naar de minimale meerkosten voor fair pay in de culturele en creatieve sector overhandigd aan demissionair staatssecretaris Gunay Uslu. In dit onderzoek zijn de achterblijvende betaling en het onbetaald structureel overwerk van werkenden in deze sectoren in kaart gebracht.

De onderzoekers hebben gekeken naar de situatie bij door het ministerie en de rijkscultuurfondsen meerjarig en projectmatig gesubsidieerde organisaties. Het onderzoek geeft daardoor inzicht in de status van fair pay bij een deel van de organisaties die we ondersteunen. Tegelijkertijd geeft het rapport geen inzicht in de omvang van de problematiek bij de vele individuele makers en ontwerpers die wij ondersteunen, of bij het deel van de sector dat niet wordt gesubsidieerd.

Het overkoepelende resultaat van het onderzoek stemt positief. Vergeleken met 2019 zijn de relatieve meerkosten voor fair pay gedaald – van 4,1% naar 2,7%. Maar, zoals de onderzoekers aangeven, dat is geen reden om achterover te leunen. Daar zijn wij het grondig mee eens. Voor de meeste sectoren, ook voor de creatieve industrie, geldt dat de problemen op het gebied van fair pay zich concentreren bij de kleinere organisaties die met veel zzp’ers werken. Zo constateren de onderzoekers dat de relatieve meerkosten voor kleine organisaties in de creatieve industrie 30,3% bedragen. Dat wil zeggen dat de personele lasten van die organisaties eigenlijk 30,3% hoger zouden moeten liggen om een eerlijke beloning te kunnen hanteren. In totaal zou er een bedrag van 2 miljoen euro nodig zijn om eerlijke beloning in de creatieve industrie te realiseren.

Het ministerie van OCW stelt de komende vier jaar jaarlijks een bedrag van 34,1 miljoen euro aan arbeidsmarktmiddelen beschikbaar. Mede op basis van dit onderzoek zal het ministerie binnenkort bepalen hoe het dit wil gaan verdelen. Wij wachten af welk deel van dit bedrag richting de creatieve industrie zal gaan.

Het realiseren van een eerlijke beloning is echter niet alleen een kwestie van geld, maar ook van kennis en vertrouwen. Kennis over zaken als beloningsrichtlijnen, tariefopbouw en HR-beleid. Vertrouwen dat een aanvrager niet minder wordt beoordeeld als de hoeveelheid activiteiten ten koste gaat van een eerlijkere beloning. Syb Groeneveld, directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds: ‘Wij hebben hier een rol in te spelen, en dat zullen we de komende periode dan ook met extra aandacht gaan doen. Waar nodig passen we onze voorlichting en regelingen/procedures aan, zodat aanvragers beter en makkelijker uit de voeten kunnen met het onderwerp fair pay en fair practice. Daarnaast blijven we samenwerken met de andere rijkscultuurfondsen en Platform ACCT aan onderzoek en praktische instrumenten die het implementeren van de Fair Practice Code makkelijker maken.’

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je contact opnemen met Anne Hendriks, coördinator fair practice.