Nieuwe leden Raad van Toezicht

Marinda Verhoeven en Pieter Siebinga zijn door staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu per 1 oktober 2022 benoemd als nieuwe leden van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

22 september 2022

Het Stimuleringsfonds kent een Raad van Toezicht-model met een bestuur en een Raad van Toezicht. Samen vertegenwoordigen de leden van de Raad van Toezicht een rijke kennis van de samenleving, het (internationale) ontwerpveld, cultureel ondernemen, financiën, juridische zaken en corporate governance. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij het fonds en het bestuur met raad terzijde te staan.

Pieter Siebinga

nieuwe leden
Pieter Siebinga is een ervaren bestuurder, adviseur en toezichthouder op onder andere het gebied van (cultureel) fondsbeheer. Na een loopbaan als bankier werkte hij ruim twintig jaar als directeur van de Stichting Nationaal Restauratiefonds. De laatste jaren was hij interim bestuurder van het Fonds Cultuur+Financiering, onderdeel van het Fonds Cultuur+Ondernemen. Siebinga vervult diverse toezichthoudende functies op het gebied van monumentenzorg, waaronder het Utrechts Monumentenfonds en Stichting Olympisch Stadion Amsterdam en was onder meer adviseur van de Raad voor Cultuur. Als bestuurder en toezichthouder beschikt hij over zeer gedegen kennis en ervaring op het gebied van financiën en cultural governance.

Marinda Verhoeven

Marinda Verhoeven is schooldirecteur HKU Design (Utrecht). Na een loopbaan als grafisch ontwerper maakte zij de overstap naar het onderwijs, eerst bij de AKV Sint Joost, vanaf 2014 bij de HKU in diverse leidinggevende functies. Zij is lid van het bestuur van OBK (landelijk netwerk hbo-opleidingen Beeldende Kunst en Vormgeving), van Gemeenschapsfonds Schiedam, Stichting Winterlicht en lid van de Raad van Toezicht van Stichting Spieringshoek. Zij brengt als voormalig zelfstandig vormgever en als onderwijsdirecteur de nodige kennis en ervaring op het gebied van cultureel ondernemerschap, designonderwijs en talentontwikkeling mee.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en wordt naast voorzitter Yasemin Tümer (eigenaar en directeur Ryt Holding BV, advies en investeringen in good governance and diversity, en onder andere lid adviescommissie Landelijke Eenheid Nationale Politie en voorzitter Raad van Advies Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gevormd door Natalie Holwijn (bestuurder Etnische Zaken Vrouwen Nederland, en onder andere voorzitter Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) en Tom Frantzen (oprichter en directeur FRANTZEN et al architecten).

Wegens beëindiging van hun tweede en laatste zittingstermijn nemen per 1 oktober 2022 Femke den Boer en Jules van de Vijver afscheid van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds. Beiden hebben zich acht jaar lang met grote betrokkenheid en toewijding voor het fonds ingezet. Het Stimuleringsfonds dankt hen hier hartelijk voor.

De bevoegdheden, taken, werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht zijn hier te vinden.