Nieuwe commissieleden 2022

Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn afgelopen maanden 23 nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Begin november 2021 verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor adviseurs met een positie als maker, architect, onderzoeker, grafisch vormgever, beschouwer, storyteller of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor de komende twee jaar.

17 maart 2022

adviescommissie
Deskundigen uit het veld hebben zitting in de adviescommissies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een poule van adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Zij adviseren over de inhoudelijke en kwalitatieve waarde van de voorliggende aanvragen in het licht van de regelingen en doelstellingen van het Stimuleringsfonds. Dit advies ontvangt het bestuur, die het besluit neemt om subsidie te verstrekken. Ieder jaar worden er nieuwe adviseurs geworven.

selectie
De onafhankelijke externe selectiecommissie bestond uit Valentijn Byvanck (voorzitter), Kitty Leering en Ronald Rietveld. 83 reacties zijn voorgelegd aan de selectiecommissie. Bij de samenstelling van de zeven verschillende adviescommissies en invulling van de 23 gevraagde profielen is gekeken naar deskundigheid, diversiteit, complementariteit en specifieke specialismen binnen de commissie.

nieuwe adviseurs
Per 20 januari 2022 zijn benoemd bij de regelingen:
Architectuur: Dymphie Braun, Onur Can Tepe, Gamze Saygi en Rixt Woudstra
Digitale cultuur: Lilian Stolk, Paula Albuquerque, Marion Tränkle, Persijn Broersen en Meryem Slimani
Talentontwikkeling: Siuli Ko
Upstream: Music x Design: Cengiz Mengüç
Festivals: Nadia Abdelkaui, Polina Medvedeva, Karim Mrabti, Rolf Quaghebeur
1- en 2-jarig activiteitenprogramma: Katía Truijen
Internationalisering
: Isabel Driessen, Yin Yin Wong, Iris Ruisch en Phillip Schütte
Bezwaarschriften: Paul Bloemers, Chantal Hakbijl en Aukje Verstegen

We danken alle vertrekkende voorzitters en commissieleden voor hun gedrevenheid en inzet gedurende de afgelopen jaren. Daarnaast danken we alle sollicitanten voor hun reacties.

overzicht
Een overzicht van alle adviescommissieleden, de werkwijze van (advies)commissies en nevenfuncties is hier te vinden.


Foto bovenaan: groepsessies over het thema 'Fair Practice' tijdens de adviseursbijeenkomst op 28 maart 2022