Innovatielabs krijgt een vervolg!

Het programma Innovatielabs geeft een impuls aan de ontwikkeling van toepasbare kennis en nieuwe werkvormen, die de culturele en creatieve sector helpen op langere termijn wendbaarder en veerkrachtiger te worden. Op vrijdag 8 juli 2022 lanceren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL de Open Call Innovatielabs #2. Deze oproep is bedoeld voor makers, culturele instellingen en andere creatieve partijen die willen werken aan innovatie in de sector middels verdiepend onderzoek of experiment.

30 juni 2022

Staatssecretaris Uslu geeft een vervolg aan Innovatielabs, omdat het programma bijdraagt aan een duurzaam herstel van de culturele en creatieve sector. Na een eerste open call die in september 2021 een overweldigend aantal voorstellen opleverde, is voor een tweede maal budget ter beschikking gesteld. Het programma wordt gefinancierd uit het herstelplan voor de cultuursector.

De Open Call #2 is vanaf vrijdag 8 juli 2022 te vinden op innovatielabs.org. De sluitingsdatum voor aanvragen is woensdag 5 oktober 2022.

Online Q&A

Op woensdag 20 juli 2022, van 15.30 tot 17.00 uur, organiseren het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL een online Q&A-sessie over de Open Call Innovatielabs #2. Projectleider Eva Roolker beantwoordt (vooraf gestelde) vragen en gaat in op praktische zaken, waaronder de aanvraag- en selectieprocedure. Meld je hier aan.

Over Innovatielabs

Het programma Innovatielabs voor de culturele en creatieve sector is een initiatief naar aanleiding van het advies Onderweg naar Overmorgen (2020) van de Raad voor Cultuur. Begin 2022 zijn de eerste zestien projecten gestart. Naast de uitvoering van hun plannen werken de Innovatielabs-initiatieven ook samen aan het delen van hun kennis en inzichten. Kijk voor meer informatie op innovatielabs.org.

De uitvoering van Innovatielabs is belegd bij de zes rijkscultuurfondsen en CLICKNL, topconsortium kennis en innovatie voor de Creatieve Industrie. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is penvoerder.