Digitale cultuur – 23 projecten geselecteerd

In de tweede ronde Digitale cultuur van 2023 zijn 23 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Sean Gilis, coördinator Regeling Digitale cultuur, reflecteert op de ronde.

1 augustus 2023

algemene indruk

In deze ronde valt opnieuw op dat veel aanvragen zich proberen te verhouden tot kunstmatige intelligentie. AI komt vaak voor, in de methodiek en als onderwerp. Zoals de voorstelling The Circle of Truth Part 2: Doctor Faustus door Stichting DOOR die aanzet tot reflectie op het eigen digitale gedrag en het gevaar van AI. Bij de game-aanvragen staat onderzoek naar niet-lineaire storytelling of het zelf maken van een verhaal vaak centraal.

De projecten die worden ondersteund zijn uiteenlopend qua aard. Zoals de experimentele residenties tijdens festival Highlight Delft, waarin makers samen met specialistische kennis, apparatuur en technische ondersteuning werken aan de artistieke ontwikkeling van sensoren. Met Big DaDa 2.0 onderzoekt MILK tijdens Museumnacht Amsterdam de nieuwe kunststroming die jong en oud verbindt in de digitale kunstkloof. De interactieve installatie Breaking The Silence van Farah Hijazi creëert bewustzijn over representatie van lichamen in de digitale culturen.

selectie

Het beschikbare budget van € 400.000 was niet toereikend om alle 32 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Daarom heeft prioritering plaatsgevonden. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Digitale cultuur. Na prioritering zijn 9 projecten buiten de selectie gevallen.

Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Red Kiss – Wispfire

Red Kiss – Wispfire
Red Kiss: A Queer Vampire Thriller set in 80’s Berlin is een videogame van Wispfire die wordt gemaakt met personages in 2D-motion-capture. Deze personages zijn eerder ontwikkeld met behulp van een startsubsidie. Red Kiss is een keuzegedreven game met RPG-elementen voor PC en consoles. De game is sterk beïnvloed door het vampire horrorgenre. Het decor is de historische strijd van de homogemeenschap in Berlijn tijdens de Koude Oorlog in de jaren tachtig. Wispfire wil een volledige game creëren en voor februari 2025 een vertical slice ontwikkelen. Voor de audio van de game wordt samengewerkt met de Berlijnse groep audiokunstenaars Tumult Kollektiv.

Pluralities of Scale – Stichting Link

Pluralities of Scale – Stichting Link
Volgens Stichting LINK is de computerchip de basis van het digitale tijdperk. De Nederlandse bedrijven Philips, ASML en NXP spelen bovendien een belangrijke rol in de chipsector. Stichting LINK beschikt over een uniek archief van objecten en getuigenissen die de ontwikkelingsgeschiedenis van deze vaak ondoorzichtige technologie inzichtelijk, herleidbaar en tastbaar maken. Pluralities of Scale bestaat uit een expositie en een publiek- en educatieprogramma met vier thema’s: Social, Global, Technical en Visual Scale. In de expositie wordt de impact van de computerchip op ons menselijk bestaan verkend aan de hand van archiefstukken, hedendaagse kunstwerken en getuigenissen van oud-medewerkers van Philips en NXP.

Beauty and The Beep – Simone C. Niquille

Beauty and The Beep – Simone C. Niquille
Beauty and The Beep is een korte film van Simone C. Niquille over de gegevens en ethiek van computervisietechnologie in huishoudelijke robots. Omvangrijke trainingsdatasets worden samengesteld om ‘slimme’ camera’s te creëren die hun wereld interpreteren. Een robotstofzuiger weet niet welke objecten er voor hem staan: is het een stuk afval, een oorbel, een kruipende baby? De film stelt de vragen: wat zijn de gevolgen van samenwonen met computervisie? En hoe worden gegevens van onze individuele woningen verzameld? In een tijd van steeds toegankelijkere AI-tools is de film zowel een onderzoek als een omgekeerde vloek die de magie achter de technologie onthult. Niquille gaat samenwerken met creative technologist Cailean Finn en elektronische muziekproducer Jeff Witscher. Beauty and The Beep zal worden gepresenteerd tijdens Impakt Festival 2023. Het Fotomuseum Winterthur gaat twee interviews online publiceren.

Astronaut Training Program: Becoming Red Dust – Hung Lu Chan

Astronaut Training Program: Becoming Red Dust – Hung Lu Chan
Een reis naar Mars kan door langdurig isolement en onbekendheid met de omgeving negatieve psychologische effecten hebben. Toch is de huidige astronautentraining voornamelijk gericht op fysieke oefeningen. Hung Lu Chan wil met het project Astronaut Training Program: Becoming Red Dust daar verandering in brengen door een interactieve geleide meditatie te ontwikkelen voor astronauten in training. In de meditatie neemt het publiek de rol aan van rood stof. Voor het project werkt Hung Lu Chan samen met een brede reeks partners onder wie Jasmina Lazendic-Galloway (astronoom), Robert Oostenveld (neurowetenschapper), prof. dr. A.W.M. Evers (psycholoog), Hai-Ting Liao (muzikant), Yi-Hua Jan (visual artist), Chia-Jeng Tsai (creative technologist) en EEGSynth.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur in 2023.

cijfers

Van de 77 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 23 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 30 procent. Het aantal aanvragen voor een startsubsidie lag met 30 opnieuw erg hoog. 13 daarvan zijn positief beoordeeld. De eerstvolgende sluitingsdatum van de Regeling Digitale cultuur is 16 augustus 2023.

Foto bovenaan: POST SCHOOL