Instrumental Sensing Residency | Highlight

Regeling Digitale cultuur 2023
Toegekend bedrag: € 15.000

Voor Highlight Delft, een festival op het grensvlak van kunst en technologie, worden ieder jaar installaties gekozen die nieuwe technologische mogelijkheden laten zien. Bij de volgende editie wil de organisatie twee experimentele residenties opzetten. In deze Instrumental Sensing Residencies worden makers samengebracht met bedrijven die werken aan de ontwikkeling van sensoren. Hiermee worden experimentele en artistieke mogelijkheden verkend in een omgeving met zeer specialistische kennis, apparatuur en technische ondersteuning. Samen met Instruments Inventors Initiative zal Highlight Delft via een open call makers uitnodigen, waarna de koppeling met een gastbedrijf wordt gemaakt. De resultaten van deze residenties worden gepresenteerd tijdens Highlight Delft. Reeds bevestigde partners zijn iii, TerraIndex en VP Instruments.