Breaking The Silence | Farah Hijazi

Regeling Digitale cultuur 2023
Toegekend bedrag: € 7.500

Het project Breaking The Silence van Farah Hijazi is een verkenning van hoe het lichaam wordt behandeld als een object van controle. Binnen dit onderwerp gaat Hijazi hoofdzakelijk dieper in op hoe vrouwen, zowel in patriarchale systemen als in conflictgebieden, worden gezien en behandeld en hoe in digitale culturen het lichaam wordt behandeld als een object van identificatie, representatie en controle. Het doel van het project is om verbanden te onderzoeken tussen vormen van controle uitgedrukt door representatiewijzen, en een kritische blik bieden op machine vision en de male gaze, die het lichaam objectiveren. Het resultaat is een interactieve geluidsinstallatie die één op één kan worden ervaren, waarbij de deelnemers en hun interactie met de ander centraal staan. In de ervaring worden gezichtsuitdrukkingen en lichaamsbewegingen via gezichtsherkenning aan bepaalde geluiden gekoppeld en aanvullend ook spraak aan geluidsherkenning. Voor het project zal Farah Hijazi met name vrouwen in Amman en vrouwelijke vluchtelingen (met oorsprong uit het Midden-Oosten) in Amsterdam interviewen om persoonlijke verhalen te verzamelen. Verder zal er op korte termijn een samenwerking worden gezocht met een coder.