Digitale cultuur – 19 projecten geselecteerd

In de derde ronde Digitale cultuur van 2022 zijn 19 voorstellen geselecteerd. Het beschikbare budget was niet toereikend om alle positief beoordeelde aanvragen te honoreren. Sean Gilis, coördinator Regeling Digitale cultuur, reflecteert op de ronde.

De derde ronde van het jaar, die valt in de zomer, is doorgaans relatief klein. Dit jaar was dat niet het geval en werden er opvallend veel aanvragen ingediend. Het beschikbare budget van € 350.000 was deze ronde dan ook helaas niet toereikend om alle 23 positief beoordeelde aanvragen te honoreren. De adviescommissie heeft daarom moeten prioriteren. De procedure die hierbij is gehanteerd, staat omschreven in de Regeling Digitale cultuur. Na prioritering zijn 4 projecten buiten de selectie gevallen. Van de 19 projecten die wel zijn geselecteerd, ontvangen er 6 een startsubsidie, een subsidievorm bedoeld voor de fase voorafgaand aan de uitvoering van een omvangrijk (onderzoeks)project.

Enkele opvallende projecten uit de selectie van deze ronde zijn:

Horticulturists – Bomburo
Horticulturists is een autobiografische narrative game met fictieve elementen over individuele percepties van de werkelijkheid, empathie en onze relatie met planten. Het is een game over het vinden van jezelf en je pad, over keuzes en mogelijkheden, en over het omgaan met de overweldigende druk om te slagen in het leven. Bomburo wil een werkend prototype van de game op productiekwaliteit maken. De startsubsidie die is toegekend, zal worden gebruikt om de visuele stijl uit te werken en om twee minigames en een animatiescène te creëren. Verdere activiteiten zijn gericht op het schrijven van dialogen, het illustreren van achtergronden en personages, game-design, animatie, technische kunst en codering. Het prototype wordt gebruikt als proof of concept om meer financiering aan te vragen voor de volledige productie en een publisher te vinden die Bomburo zal helpen het spel op de markt te brengen en te distribueren om een breed publiek te bereiken.

Off the Record – Mamamess
Projectinitiator Nirit Peled gaat manieren ontwikkelen om alternatieve narratieven op basis van data te identificeren en te onthullen. Hiermee wil ze een inkijk geven in het algoritmische systeem en de impact ervan op ons leven. Off the Record bestaat uit twee elementen: een Algorithmic Justice Lab en een lecture performance. Het Algorithmic Justice Lab is een onderzoekstraject in de vorm van een creatieve denktank waarin creatieve technologen en activisten over bepaalde aspecten van de preventie- en risicobeoordelingsalgoritmen met elkaar in gesprek gaan. In de lecture performance pakt Peled het algoritmische systeem uit in een meeslepend verhaal. Het project zal leiden tot een publicatie van de onderzoeksresultaten uit het Algorithmic Justic Lab, een longread in De Groene Amsterdammer en een prototype van de lecture performance. Samenwerkingspartners die hun betrokkenheid al hebben toegezegd zijn Theater Bellevue, De Groene Amsterdammer en Public Interest Litigation Project.

Ctrl.Alt.Img – Prospektor
Hoe kunnen we nu en in de toekomst zorgen voor inclusieve beeldvorming? Deze vraag staat centraal in Ctrl.Alt.Img. Prospektor, affect lab en Triple Black bundelen binnen het project de krachten om te onderzoeken hoe we met onze gezamenlijke kennis tot een alternatieve benadering kunnen komen van de wijze waarop beelden worden gegenereerd en gebruikt, met een scherpe blik op de technologische trends binnen beeldcreatie nu en in de (nabije) toekomst. Door de recente ontwikkelingen die worden gesignaleerd op dit gebied ontstaat er een groeiend gevaar van stereotyperingen binnen beeldvorming. Ctrl.Alt.Img heeft als doel blijvende impact te maken op de media, journalistiek en technologiesector door middel van een online interventie in de vorm van een browser add-on, een educatieve tool voor de nieuwe generatie mediamakers, een interactieve installatie, een workshop en hackathon voor mediamakers en ontwikkelaars om gezamenlijk een alternatieve dataset te ontwikkelen en een publicatie voor managers in media en technologie, academici en onderzoekers. Het project zal worden gelanceerd bij de Embassy of Inclusive Society op de Dutch Design Week 2023 en worden gepresenteerd bij het Nederlands Fotomuseum Rotterdam.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur in 2022.

cijfers

Van de 56 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 19 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 29,5 procent. De sluitingsdata voor 2023 zijn: 18 januari 2023, 12 april 2023, 16 augustus 2023 en 11 oktober 2023.


Foto bovenaan: One Charming Night - Stichting M31 Foundation