Adviescommissie Regeling Vierjarige instellingssubsidie bekend

2024 is een bepalend jaar voor de Nederlandse culturele en creatieve sector. Culturele instellingen hebben hun subsidieaanvragen ingediend binnen de culturele basisinfrastructuur (bis) en de verschillende meerjarige regelingen van de rijkscultuurfondsen. In juli dit jaar wordt bekendgemaakt welke instellingen subsidie krijgen toegekend. Hiermee krijgt het gesubsidieerde deel van de infrastructuur voor kunst en cultuur voor de komende vier jaar vorm.

Het Stimuleringsfonds ontving via de Regeling Vierjarige instellingssubsidie in totaal 41 aanvragen van instellingen binnen de creatieve industrie. De regeling is verdeeld in twee categorieën; categorie I voor culturele instellingen die een omvangrijk activiteitenprogramma uitvoeren binnen de creatieve industrie op een schaalniveau vergelijkbaar met de instellingen die deel uitmaken van de bis, en categorie II voor culturele instellingen die een activiteitenprogramma uitvoeren binnen de creatieve industrie. Met deze verdeling zorgt het Stimuleringsfonds dat uitwisseling met de bis mogelijk blijft, zowel nu als in de toekomst. Deze aanpak heeft zich de afgelopen vier jaar bewezen.

Inmiddels is ook de samenstelling bekend van de commissie die over de aanvragen zal adviseren. Bij het samenstellen van de commissie is het Stimuleringsfonds zorgvuldig te werk gegaan. Er is gekeken naar ervaren adviseurs uit de verschillende vaste adviescommissies en daarbij is het fonds op zoek gegaan naar aanvullende expertise op verschillende disciplines.

De adviescommissie voor de Regeling Vierjarige instellingssubsidie bestaat uit:

Annelies Thoelen (voorzitter)
Peter Vanden Abeele (architectuur)
Victoria Anastasyadis (vormgeving)
Hanneke Beynen (sectoroverstijgend)
Pieter van Boheemen (digitale cultuur)
Roberto Luis Martins (vormgeving)
Arna Mačkić (architectuur)
Joost Raessens (digitale cultuur)
Marion Tränkle (digitale cultuur)

Een overzicht van alle (neven)functies van de commissieleden is hier te vinden.

De uitslag van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie wordt 3 juli 2024 gecoördineerd bekendgemaakt. Dit gebeurt gelijktijdig met de uitslag van de culturele basisinfrastructuur en de uitslag van de meerjarige regelingen van de andere rijksfondsen. Mochten aanvragen in de bis worden ondersteund, dan komt de aanvraag bij het Stimuleringsfonds te vervallen. Ook met collega-fondsen zijn hierover afspraken gemaakt.