Slotbijeenkomst Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp

Op donderdag 15 september 2022 organiseert het Stimuleringsfonds een grote slotmanifestatie voor alle deelnemers van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp en geïnteresseerden. Inzet zijn de resultaten en inzichten uit 129 projecten die het Stimuleringsfonds in 2021 door het hele land vanuit de Voucherregeling heeft ondersteund. In een publiek programma en diverse interactieve break-out sessies presenteren en bespreken wij de waarde van ontwerpend onderzoek als gamechanger in het aanpakken en versnellen van complexe transitievraagstukken op het gebied van vitale steden en dorpen, duurzame economische ontwikkeling, water, klimaat en energie, en toekomstbestendig landgebruik.

In 2021 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 129 projecten ondersteund vanuit de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp. Ontwerpbureaus hebben hierin samen met overheden en andere opdrachtgevende partijen ontwerpend onderzoek verricht naar ruimtelijke opgaven op het gebied van vitale steden en dorpen, duurzame economie en ruimte, ruimte voor klimaat en energie, en toekomstbestendig landelijk gebied.

Tijdens deze slotmanifestatie kunnen de projectteams elkaar eindelijk live ontmoeten en verder praten over de resultaten en aanbevelingen die uit de projecten zijn voortgekomen. Op basis van de resultaten bespreken we de overlap tussen projecten en helpen we elkaar de volgende stap te zetten om de transities van de ruimtelijke opgaven verder in beweging te krijgen. Ook presenteren wij tijdens de bijeenkomst de publicatie Transities!, het handboek met daarin de 129 ontwerpend onderzoeken die inspiratie bieden voor de aanpak van complexe transitievraagstukken.

Datum: 15 september 2022
Locatie: De Rijtuigenloods in Amersfoort
Tijd: 12.00 - 18.00 uur

Meer informatie over de break-out sessies vind je hier.
Voor vragen kun je contact opnemen met info@stimuleringsfonds.nl