Regionale werkbijeenkomst Wegen naar welzijn - Hoofddorp

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren 17 januari 2023 een actief programma met kenniscirculatie en dialoog in het kader van de Open Oproep Wegen naar welzijn. Ruimtelijk ontwerpers gaan een brede coalitie aan met belanghebbenden, beleidsmakers, uitvoerders, beheerders en deskundigen.

Datum: 17 januari 2023
Tijd: 15.00-17.30 uur
Locatie:
Het Oude Raadhuis, Hoofdweg Westzijde 675, 2131 BC, Hoofddorp
Toegang:
gratis

Nederland staat voor een ingrijpende mobiliteitstransitie. Hoe kan mobiliteit de kwaliteit van leven van íedereen verbeteren?

Een duurzame mobiliteitstransitie heeft nieuwe denk- en oplossingsrichtingen nodig voor stedelijk en landelijk gebied. Integraal multidisciplinair en vanuit nieuwe coalities. Toenemende druk op betaalbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van mobiliteit, confronteert een groeiend aantal mensen met vervoersarmoede. Hoe kom je bij de bibliotheek? Hoe ontmoet je mensen?

Daarnaast spelen negatieve effecten op de openbare ruimte en de leefomgeving. In de stad heb je vooral ruimtegebrek, files, volle fietspaden en overvol openbaar vervoer. In het landelijk gebied staan de beschikbaarheid en kosten van het OV, het slinkende voorzieningenniveau onder druk.

programma

  • Chris van Langen, coordinator Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, introduceert de Open Oproep Wegen naar welzijn
  • Urbanist Maurits Schaafsma over de MRA en de inbedding van Haarlemmermeer
  • Strategisch stedenbouwkundige Joanna Stegenga over een gemeente met 31 kernen
  • Architect Richard Proudley over de toekomstbestendigheid van naoorlogse wijken
  • Consultant Mobiliteit Marcel Touset (APPM) koppelt de nationale mobiliteitstransitie aan verstedelijking, klimaatadaptatie en sociale inclusie
  • Master student Michelle van Ardenne (EIT), draagt een column voor over Vervoersarmoede vanuit haar onderzoek naar duurzame mobiliteitstransities

break-out sessies
Breakout sessies brengen de opgave, de vraag, inspiratie en de coalities per regio in beeld.