Online lancering Open Oproep Wegen naar welzijn

Op donderdag 8 december 2022 lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens een online bijeenkomst de vierde open oproep in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp: Wegen naar welzijn.

Met de Open Oproep Wegen naar welzijn nodigt het Stimuleringsfonds ontwerpers uit om, in samenwerking met overheden, marktpartijen, (maatschappelijke) organisaties, deskundigen en burgers, met behulp van ontwerpend onderzoek, te werken aan vernieuwende, ruimtelijke narratieven, perspectieven, strategieën en/of oplossingen voor de mobiliteitstransitie vanuit het brede welvaartsperspectief. Dus vanuit een benadering van de mobiliteitsopgave waarbij mobiliteit geen doel is om zo snel, efficiënt en comfortabel mogelijk van A naar B te komen, maar een middel is dat bijdraagt aan het welzijn, in brede zin, van iedereen en dus start vanuit de mobiliteitsbehoefte van mensen.

Tijdens de online lancering op 8 december 2022 zal het fonds de open oproep nader toelichten, waarna Jeroen Bastiaanssen (PBL) dieper op de thematiek van de open oproep zal ingaan aan de hand van een inspiratielezing over het PBL-rapport Brede Welvaart en Mobiliteit. Vervolgens zullen de deelnemers aan de bijeenkomst uiteen gaan in 2x3 deelsessies waarin verschillende deelopgaven binnen de open oproep aan de hand van een inspirerend voorbeeld besproken zullen worden:

  • Deelsessie 1a: andere leefomgevingen, met een presentatie door Michiel van Driessche (FELIXX) over de Ontwerpleidraad leefkwaliteit openbare ruimte van de gemeente Groningen.
  • Deelsessie 1b: andere bestemmingen, met een presentatie door Emile Revier (PosadMaxwan) over de studie Hubs in bestaande wijken.
  • Deelsessie 1c: andere bereikbaarheid, met een presentatie van Rens Wijnakker (FABRICations) over de studie Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle.
  • Deelsessie 2a: andere leefomgevingen, met een presentatie van Bart Claassen (BURA urbanism) over project Merwede.
  • Deelsessie 2b: andere bestemmingen, met een presentatie van Eva Hexspoor (Ruimtevolk) over de studie Bestemming verrijkt.
  • Deelsessie 2c: andere bereikbaarheid, met een presentatie van Wessel Geysels (Superuse Studios) over de studie Cyclifiers.

De bijeenkomst zal afgesloten worden met ruimte voor (praktische) vragen over de open oproep en een wrap up.