Regionale werkbijeenkomst Wegen naar welzijn - Deventer

Op 25 januari 2023 organiseren Architectuurcentrum Rondeel en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de werkbijeenkomst Wegen naar welzijn: Een gezonde kijk op mobiliteit, in het kader van de Open Oproep Wegen naar welzijn. Het is een oproep aan ontwerpers, stedenbouwers en architecten om de komende tijd samen met organisaties en bewoners ontwerpend te onderzoeken hoe bepaalde mobiliteitsvraagstukken kunnen worden aangepakt in het kader van een duurzame en sociale mobiliteitstransitie. Denk aan: Hoe gaan we ons in de toekomst van A naar B verplaatsen? Houdt de auto een dominante rol of kan het ook anders?

Datum: 25 januari 2023
Tijd:
13.00 - 15.00 uur
Locatie:
Saxion, Handelskade 75, Deventer
Toegang:
gratis

De opgave is de openbare ruimte zo in te richten dat diverse verkeersdeelnemers er prettig doorheen kunnen bewegen en kunnen verblijven. Gezondheid, sociale ontmoeting en toegang tot mobiliteit om deel te kunnen nemen in de maatschappij zijn minstens zo belangrijk. Dus mobiliteit in het kader van brede welvaart/welzijn. Naast de inzet van ontwerpers en mobiliteitsdeskundigen worden deskundigen vanuit het sociale domein ook nadrukkelijk uitgenodigd.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst wordt de Open Oproep Wegen naar welzijn toegelicht door Chris van Langen (programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Daarnaast geeft Christiaan Kwantes (Goudappel) een algemene inleiding over ‘een gezonde kijk op mobiliteit’. Ook worden er twee (eventueel drie) cases gepresenteerd. De twee cases uit Deventer, die in ieder geval aan bod komen, zijn:
- Mobiliteit en openbare ruimte op de Stadscampus/KIEN
- De (autoluwe) Welle als waterfront en stadsentree vanaf de IJssel via het pontje.

Een casus onder de aandacht brengen? Geef dat van tevoren aan via Architectuurcentrum Rondeel door te mailen naar info@rondeeldeventer.nl, zodat deze casus opgenomen kan worden in het programma.

Het eerste deel is bedoeld voor een breed publiek dat belangstelling heeft voor mobiliteit.
Het tweede deel (van 15.00 tot 17.00 uur) is bedoeld voor de matchmaking van ontwerpers en organisaties/bewoners, die aan de Open Oproep Wegen naar welzijn van het Stimuleringsfonds gehoor willen geven.