Ontwerpkracht voor de grote verbouwing van Brabant

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert samen met de Provincie Noord-Brabant en BrabantAdvies verschillende activiteiten rond de rijke Brabantse oogst uit het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 27 VRO en 6 ARO-projecten bevinden zich in Brabant en vormen een interessante bron van praktische kennis en ervaring over de inzet van ontwerpkracht in de transitievraagstukken die overal in Brabant aan de orde zijn.

Expositie Brabantse oogst ARO & VRO

Brabant is de startlocatie van de reis die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in 2023 maakt langs de provincies met de oogst uit VRO en de lopende projecten uit ARO. Provincies zijn immers meer dan ooit aan zet als het gaat om de toekomstige ruimtelijke ordening en vormgeving van onze leefomgeving. Per provincie staat de betreffende oogst uit dat deel van Nederland centraal in een kennisbijeenkomst-op-maat met bijbehorende expositie.

Op 8 februari 2023 start de expositie Brabantse oogst ARO & VRO, die in beeld en woord de 33 Brabantse projecten toont uit de ARO en VRO. Tot en met 28 februari 2023 is de expositie in het provinciehuis van Noord-Brabant tijdens openingstijden te zien, ter inspiratie voor het samenwerken aan de ruimtelijke uitdagingen die overal in Brabant spelen.

De tentoonstelling wordt van 27 maart tot 29 april 2023 getoond in de Trappenzaal van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven.

Kaart van Nederland met met punten aangegeven locaties waar projecten zich bevinden.

Op basis van de 33 projecten in Brabant, die in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp (ARO) en de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp (VRO) lopen of hebben gelopen, organiseren we een bijeenkomst waarin we op zoek gaan naar de manier waarop ontwerpkracht kan bijdragen aan de grote ruimtelijke opgaven in Brabant.

Datum: woensdag 8 februari 2023
Tijd:
13.30 – 17.30 uur
Locatie:
Provinciehuis Noord-Brabant

programma

13.00 uur Inloop en bekijken expositie Brabantse oogst ARO & VRO
13.30 uur
Opening en welkom met Rick van den Berg (programmamanager Wonen Werken Leefomgeving Provincie Noord-Brabant), Ivka Orbon (directeur BrabantAdvies), Syb Groeneveld (directeur-bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie) en dagvoorzitter Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool).
13.45 uur Keynote lezing Floris Alkemade (lid van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving)
14.25 uur 4 parallelle deelsessies:

1. Wederombouw in naoorlogse wijken
Met Daniek Reijnders (Pauwert Architectuur), Jeffrey Bolhuis (AP+E), Daryl Mulvihill (studio dmau) en JaapJan Berg (Bergplaats; moderator)
2. Stad en land verweven
Met Marco Vermeulen (Studio Marco Vermeulen), Hanneke Kijne (MORE landscape) en Maarten Tas (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; moderator)
3. Dorps bouwen
Met Gerbert Smulders (LOS stadomland), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK) en Chris van Langen (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie; moderator)
4. Nieuwe perspectieven op het buitengebied
Met José Vorstermans of Marianne Verhoeven (Verhoeven | de Ruijter), Peter Hermens (Werkend Landschap) en Paul Gerretsen (moderator)

16.05 uur Plenaire slotronde waarin dagvoorzitter Paul Gerretsen in gesprek gaat met Mario Jacobs (dijkgraaf Waterschap Aa en Maas), Imke Mulders (stedenbouwkundige Gemeente ‘s-Hertogenbosch), Anne van Kuijk (Adviseur Omgevingskwaliteit Provincie Noord-Brabant), Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving), Erik Ronnes (Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant met de portefeuille Ruimte en Wonen; hij sluit aan het einde aan) en de zaal.
17.05 uur Officiële opening van de tentoonstelling Brabantse Oogst ARO & VRO door Erik Ronnes, afsluiting en netwerkborrel

Doelgroepen voor deze bijeenkomst zijn ontwerpers, overheden, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden in de (ruimtelijke) ontwikkeling van Noord-Brabant.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het programma.
Klik hier voor een terugblik van de bijeenkomst.