Terugblik 2023

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie publiceert vandaag het jaarverslag van 2023. We blikken terug op een jaar van verdere groei waarin we de artistieke ontwikkeling van zoveel mogelijk makers stimuleerden en met inzet van ontwerpkracht samenwerking bevorderden binnen en buiten de sector én over de grens.

30 mei 2024

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: ‘Eind januari publiceerden we ons beleidsplan voor 2025 – 2028: ‘Wendingen in ons werken’. We passen in dat kader onze regelingen aan om het indienen van aanvragen toegankelijker te maken en het afronden van projecten nog meer op impact te richten. We blijven ons ervoor inzetten om de kracht van ontwerp een betekenisvolle plek binnen maatschappelijke opgaven te geven. Afgelopen jaar deden we dat onder meer binnen het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via de open oproep Ruimte voor Rechtvaardigheid en door het inzichtelijk maken van de resultaten binnen de Innovatielabs en de projecten binnen Platforms voor ontwerpend leren. De impact die we als Stimuleringsfonds nastreven, kan gaan om materiaalonderzoek dat een toepassing vindt in architectuur, VR-ervaringen die een nieuwe blik geven op een zorgomgeving of een ontwerpend onderzoek dat helpt mobiliteit in een stedelijke omgeving te veranderen.’

We blijven ons ervoor inzetten om de kracht van ontwerp een betekenisvolle plek binnen maatschappelijke opgaven te geven. – Syb Groeneveld

Terugblik 2023

Video's Roel van Tour

verhalen van makers

De kracht van ontwerp tonen we in vijf verhalen. Verhalen over de relatie tussen mens en techniek, over materiaalonderzoek, over ontwerp in dienst van lokale gemeenschappen en over de waarde van interdisciplinair samenwerken. Zo laten we zien dat verbeeldingskracht, verbindingskracht en ontwerpkracht richting geven aan actuele opgaven en nieuwe perspectieven bieden. Aan het woord komen: AP+E, La-di-da, Maison the Faux, Monobanda en SETUP en de makers, wetenschappers en maatschappelijke partners met wie zij samenwerkten.

cijfers

Naast de videoportretten bevat het jaarverslag infographics die inzicht geven in de verdeling en behaalde resultaten van het beschikbare budget van in totaal € 25,3 miljoen. We ondersteunden daarmee zowel makers, ontwerpers als culturele instellingen. Met 2572 behandelde en 1117 toegekende aanvragen, kwam het honoreringspercentage afgelopen jaar op 43,4%. Bekijk het jaarverslag hier.