Rijkscultuurfondsen vergroten bereikbaarheid in Caribisch deel Koninkrijk

Op 5 november 2021 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met de vijf andere rijkscultuurfondsen een samenwerking gestart met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG). Doel is om de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor aanvragers in het Caribisch deel van het Koninkrijk te vergroten. Het PBCCG zal vanaf 1 december 2021, gedurende een pilot van 9 maanden, het aanspreekpunt zijn voor het Nederlands Caribisch Gebied en verbindend optreden tussen de fondsen en (potentiële) aanvragers.

15 december 2021

Per 1 december 2021 zal een informatieloket worden geopend dat lokale aanvragers op de subsidiemogelijkheden bij de rijkscultuurfondsen kan wijzen, en kan helpen om drempels voor aanvragers te verlagen. Daarnaast kan het informatieloket signalen en behoeften uit het veld doorgeven aan de Nederlandse fondsen.

De minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft de rijkscultuurfondsen in haar beleidskader voor 2021-2024 gevraagd de subsidieregelingen, voor zover dat past binnen de doelstelling van de regelingen, open te stellen en de toegankelijkheid te vergroten voor aanvragers van de drie Caribische landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en St. Eustatius.

Fonds Podiumkunsten, Fonds voor Cultuurparticipatie, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds en het Nederlands Filmfonds willen in dit kader gezamenlijk onderzoeken hoe zij de communicatie met de eilanden kunnen versterken. Hiervoor gaan we een samenwerking aan met het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied.

budget Stimuleringsfonds

Binnen de Regeling Festivals en publiekspresentaties van het Stimuleringsfonds is in 2022 budget beschikbaar gesteld voor het Caribisch deel van het Koninkrijk: € 140.000 per ronde. Er zijn twee aanvraagrondes in 2022. Daarnaast zijn er aanvraagmogelijkheden binnen de verschillende subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds, zoals de Regeling Talentontwikkeling. Kijk altijd goed naar de voorwaarden, doelstellingen en criteria van de regeling waarvoor je wilt indienen.