Platforms voor ontwerpend leren – 14 projecten geselecteerd

In de eerste editie van de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren zijn in totaal veertien projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

17 november 2022

aanleiding en algemene indruk

Binnen Nederland, maar ook internationaal, is er groeiende aandacht voor het ontwikkelen van technische, artistieke, praktische en andere professionele ontwerpvaardigheden door jongeren. Het Stimuleringsfonds heeft de afgelopen jaren in verschillende steden alternatieve, informele platforms zien ontstaan, die hierop aanhaken. Zij verbinden jongeren en startende ontwerpers met de huidige maak- en ontwerpcultuur. Het fonds ziet dit als een belangrijke positieve ontwikkeling omdat het bijdraagt aan het verbinden van de ontwerppraktijk met de fascinaties van jongeren. Met de Open Oproep Platforms voor ontwerpend leren heeft het Stimuleringsfonds deze initiatieven een impuls willen geven.

sQuare – New Creatives 2.0

Het fonds heeft voorstellen ontvangen van uiteenlopende aard. Sommige vertrekken vanuit een discipline, andere kiezen voor een bredere benadering waarbij talentontwikkeling centraal staat. Het aantal ingediende voorstellen en de spreiding over de ontwerpdisciplines laten zien dat er binnen de creatieve industrie een brede en groeiende aandacht is voor ontwerpend leren. De commissie zegt hierover: ‘Je ziet, hoort en voelt bij het lezen van de voorstellen dat er een gat wordt ervaren tussen het educatieaanbod binnen het reguliere onderwijs en de vraag naar het mogen leren van specifieke ontwerp-skills van jong talent. Het is positief dat zoveel partijen zich inspannen om dit gat te dichten. Wel is het de vraag of die verantwoordelijkheid hiervoor niet structureel moet worden belegd.’

Opvallend is dat het merendeel van de aanvragen is gericht op jongeren in de leeftijd van 16 tot 28 jaar, terwijl de oproep openstond voor voorstellen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd tot jongeren tot 28 jaar die de stap willen zetten naar een professionele praktijk. Het merendeel van de ingediende programma’s zet dus in op de aansluiting van de groep, veelal autodidacte makers, met het professionele werkveld.

selectie

De volgende veertien projecten zijn geselecteerd:

Afdeling Buitengewone Zaken – The SEED Programme
AIR – Leren in de Metropo(o)lder (foto bovenaan)
Crafts Council Nederland – Crafts Academy
Creative Coding Utrecht – CCU Living Lab
Maurer United Architects – International Learning Lab
Metro54 – Breathing Labs: Een wereld zonder politie? & (Un)Learning Babylon
New Order of Fashion – Materializing the Future of Fashion
Rambler Amsterdam – Unlock Your Talent’ PRO programma 2023
STORE – STORE Schools 2023
Story Academy – Visual Storytellers
Studio Kitsunya – A House for Home
sQuare – New Creatives 2.0
TETEM kunstruimte – Maakroute Twente
The Hmm – The Hmm FYI

STORE – STORE Schools 2023

beoordeling

Om tot een selectie te komen zijn de voorstellen aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
- De opzet van het programma;
- De rol en kwaliteit van de betrokken ontwerpers;
- De toegankelijkheid van het programma;
- De duurzaamheid van het programma en de positionering van de organisatie;
- Toevoeging op de bestaande infrastructuur.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere. De adviescommissie die werd voorgezeten door Marjolein van Breemen (adjunctdirecteur NEMO) bestond uit: Branko Popovic (artistiek directeur FASHIONCLASH), Marwan Magroun (fotograaf en regisseur) en Shirley Hendrikse (hoofd educatie STRP).

cijfers

Uit de 30 beoordeelde aanvragen zijn 14 voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 47% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 1.050.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 100.000

vervolg

In 2023 zal het Stimuleringsfonds opnieuw een Open Oproep Platforms voor ontwerpen leren uitzetten. Houd daarvoor onze nieuwsbrief in de gaten.