Hoe selecteer je nieuw ontwerptalent?

Op 10 februari 2021 liep de jaarlijkse deadline binnen de Regeling Talentontwikkeling af om in aanmerking te komen voor een talentontwikkelingsbeurs 2021–2022. Er zijn in totaal ruim 200 portfolio's ingestuurd door diverse, talentvolle makers en ontwerpers. Maar wie de kans krijgt zich in het komende jaar zowel artistiek, professioneel en als cultureel ondernemer te ontwikkelen, blijft nog even spannend. We spreken over het vervolg van de procedure met Marieke Ladru, programmaleider Talentontwikkeling bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

11 februari 2021

Ieder jaar krijgen jullie een flinke hoeveelheid aanvragen binnen, maar wie bepaalt wie in aanmerking komt voor de felbegeerde talentontwikkelingsbeurs van één jaar?
Het aantal portfolio's dat we jaarlijks binnenkrijgen voor de talentontwikkelingsbeurs is veel groter dan er kunnen worden gehonoreerd. Er moet dus scherp worden geselecteerd. Daarvoor werken we met een adviescommissie. Omdat de portfolio's onder te verdelen zijn in wel meer dan twintig subdisciplines is dat geen gemakkelijke opgave. Iedere adviseur in de commissie moet kennis hebben van meerdere subdisciplines en hun specifieke context; met negen leden is de adviescommissie van Talentontwikkeling mede daardoor de grootste binnen het fonds.

Bekijk hier wie zitting heeft in de adviescommissie Talentontwikkeling.

Welke rol spelen de scout nights?
De scout nights zijn in 2019 in het leven geroepen voor makers en ontwerpers die een werkpraktijk hebben ontwikkeld zónder dat ze een relevante ontwerpopleiding hebben afgerond. We zien dat deze ontwerpers en makers, vaak met verschillende achtergronden, andere thema's met zich meebrengen zoals gender, identiteit, (de)kolonisering en racisme. Voor hen organiseren we vier scout nights parallel aan de eerste ronde van de reguliere procedure. Vier scouts – Marian Duff, Meryem Slimani, Jess Oberlin en Saïd Belhadj – selecteren uit deze aanmeldingen 15 makers per scout night die de kans krijgen zichzelf te presenteerden aan een jury. Vervolgens worden 5 makers geselecteerd tijdens diezelfde scout night, dus 20 in totaal die mee mogen doen in de vervolgfase van de gehele procedure. Heb je interesse in een van de scout nights, meld je dan aan vóór 24 februari.

Hoe ziet die vervolgfase eruit?
Aan iedereen die is geselecteerd door de adviescommissie of via de scout nights wordt gevraagd om een ontwikkelplan op te stellen, waarin je je plannen voor het komende jaar toelicht. Waar ga je je specifiek op richten? Wat hoop je te kunnen onderzoeken waarvoor je tot nog toe geen tijd of middelen had? Wie wil je daarbij betrekken? En hoe ga je je werk delen? Voorop staat natuurlijk de artistieke kwaliteit. Ieder ontwikkelplan moet zich artistiek sterk en veelbelovend profileren, binnen de eigen subdiscipline maar ook ten opzichte van het ontwerpveld en de maatschappij als geheel. Op basis van deze ontwikkelplannen, en natuurlijk de criteria binnen de regeling, wordt de uiteindelijke selectie voor de beschikbare 50 beurzen voor 2021–2022 gemaakt. De adviescommissie is dan dus opnieuw aan zet.

Wat hoop je te kunnen onderzoeken waarvoor je tot nog toe geen tijd of middelen had?

Wanneer wordt de definitieve selectie bekend?
De definitieve selectie voor de 50 beurzen wordt in september 2021 bekendgemaakt. Dat gebeurt ook publiek. Alle aanvragers die een ontwikkelplan hebben ingediend, krijgen sowieso individuele feedback. Ik weet uit ervaring dat als je niet in de definitieve selectie zit, dit niet het einde van de wereld is. Er lopen vele wegen naar Rome, je kan altijd proberen na een jaar opnieuw een portfolio in te dienen. Of je onderzoekt de andere ondersteuningsmogelijkheden bij het fonds als je termijn van vier jaar na afstuderen verstreken is.

Wanneer is de eerstkomende sluitingsdatum?
9 februari 2022 sluit de nieuwe ronde voor de Regeling Talentontwikkeling en zijn er nieuwe kansen.