Digitale cultuur – 18 projecten geselecteerd

In de laatste ronde Digitale cultuur van 2021 zijn 18 voorstellen geselecteerd. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.

20 december 2021

algemene indruk
Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd. Er werden deze ronde relatief weinig aanvragen ingediend. Opvallend qua thematiek is dat er in deze ronde veel aanvragen waren gericht op eigenaarschap (lijfeigenschap, toe-eigening). Ook werden er meerdere aanvragen ingediend die zich verhouden tot taal en lezen en er is net als voorgaande rondes sprake van een focus op natuur, klimaatverandering en het niet-menselijke. Opvallende projecten deze ronde zijn:

The radical new digital landscape of the WANA
– (A)WAKE
Binnen het project The radical new digital landscape of the WANA wordt de vraag gesteld wat 'nieuw radicaal geluid' betekent binnen de turbulentie van de WANA-regio en op welke manier een nieuwe generatie digitale makers hierop reflecteert. Door middel van interviews, groepsgesprekken, best practices en uitwisseling wordt inzicht verkregen in enerzijds de ondergrondse netwerken binnen het digitale web die de radicale nieuwe geluiden vertegenwoordigen en wordt anderzijds onderzocht welke digitale tools bijdragen in de ambitie een betere uitwisseling tussen het (Midden-)Oosten en het (Europese) Westen te realiseren.

Black Magma
– Burnout Brothers Game Studio
Black Magma
is een 3D-platformgame met puzzelelementen, gebaseerd op unieke, interactieve verhalen. Het doel van het project is om bij te dragen aan de ontwikkeling van cultuur op het gebied van klimaatverandering, en om het debat en klimaatactie in de videogame-industrie en daarbuiten te stimuleren en te ondersteunen. Doel is een intern prototype te ontwikkelen om zo op zoek te kunnen gaan naar sterke financiële ondersteuning,en naar gemeenschapsondersteuning en een nuttig partnerschap op te bouwen voor de productie van het spel.

Black Magma, Burnout Brothers Game Studio

AIxDesign 2022 – Nadia Piet Creative
Hoewel AI voornamelijk wordt ontwikkeld in commerciële contexten, is het tegenwoordig goed ingebed in verschillende technologische hulpmiddelen die door onafhankelijke creatievelingen kunnen worden onderzocht. Met AIxDesign wil Nadia Piet deze kans benutten om creatieve en culturele industrieën op de hoogte te brengen van het creatieve potentieel van AI. AIxDesign is daarom een platform- en evenementenprogramma dat lezingen en praktische workshops organiseert, onderzoek doet, materialen publiceert en zich bezighoudt met community-building. Gedurende de eenjarige ontwikkelingsfase zal AIxDesign zich concentreren op vier projecten. De eerste is Playful AI, een reeks evenementen waarin het gebruik van AI in de creatieve praktijk wordt getoond, en de tweede Data Activism met Abdelrahman Hassan. Daarnaast zal het AIxDesign-team onderzoek doen naar het in kaart brengen van de AIxDesign-ruimte, en experimenteren met AI-tools en een aangepast ontwerpsysteem ontwikkelen voor hun activiteiten. Partners in het project zijn Creative Coding Utrecht, International Design Systems, Future Based, Anti-Racist Design.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur ronde 4 – 2021.

cijfers
Van de 37 in behandeling genomen subsidieverzoeken zijn er 18 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 49 procent. De sluitingsdatum van de eerste ronde Digitale cultuur van 2022 is 19 januari.

Afbeelding boven: On Chain My Art, Suzanne Wallinga