Andrea en Carmen over rentevrij lenen bij Fonds Kwadraat

Makers en ontwerpers die in de afgelopen drie jaar subsidie hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunnen voor aanvullende financiering terecht bij Fonds Kwadraat. Aanvragers kunnen eenvoudig en snel een rentevrije lening afsluiten van maximaal € 8.000.

rentevrije lening

De samenwerking tussen het Stimuleringsfonds en Fonds Kwadraat biedt ontwerpers sinds 2014 extra financiële mogelijkheden. Bij Fonds Kwadraat kunnen makers en ontwerpers een rentevrije lening aanvragen als zij geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een expositie, een website of de aanschaf van apparatuur. Voorbeelden van projecten die Fonds Kwadraat heeft gefinancierd zijn hier te zien.

home cinema 2023

Vorig jaar ontvingen Andrea González Garrán en Carmen Dusmet Carrasco twee maal subsidie vanuit de Regeling Digitale cultuur en maakten vervolgens aansluitend gebruik van een lening van € 8.000 bij Fonds Kwadraat. Op deze manier konden ze hun eenjarig programma Home Cinema 2023 uitvoeren en het platform technisch verder ontwikkelen.

Home Cinema, The Shortest Dream of the Year. Foto: Lana Immelman

dialoog tussen digitale en fysieke wereld

Andrea González Garrán en Carmen Dusmet Carrasco: ‘We zijn beiden visuele makers, die via bewegend beeld onze eigen weg hebben gevonden. We zijn gespecialiseerd in de curatie en productie van kunstfilmvertoningen, tentoonstellingen en online streams via ons platform Home Cinema. We verzorgen site-specific evenementen en creëren verhalen die de grenzen van het scherm overstijgen, door een dialoog te creëren tussen de digitale en de fysieke wereld. We zijn geïnteresseerd in het vertonen van films die cross-overs laten zien tussen kunst, grafisch ontwerp en filmmaken.

De afgelopen jaren zijn steeds meer makers met video gaan werken, en ontwerpers werken en onderzoeken steeds vaker met bewegende beelden. Uit ervaring en gesprekken met vakgenoten weten we dat het niet eenvoudig is om ons werk te verspreiden en te tonen. Deze werken worden weliswaar als video gecategoriseerd, maar worden niet noodzakelijkerwijs geclassificeerd als ‘film’ en krijgen ook niet voldoende bekendheid in de traditionele filmcircuits zoals filmfestivals en streamingplatforms. Opkomende kunstenaars worden met veel obstakels geconfronteerd, zoals de moeilijkheid om dit soort werk in een galeriecontext te presenteren, terwijl ze proberen te passen binnen de context van filmfestivals.’

Home Cinema XXL in Laak club Den Haag, Dreams. Foto: Helena Roig

uitbreiding

‘Met de gecombineerde steun van het Stimuleringsfonds en Fonds Kwadraat konden we het productieniveau verhogen, de technische capaciteit behouden en uitbreiden, en verder onderzoek doen naar vertoningen en streaming ontwikkelen. Bovendien hebben we Home Cinema verrijkt door onze samenwerkingen met verschillende platforms zoals Heartqore, Laak, wysiwyg, Kanaal 40, fanfare en Filmhuis. We organiseerden in 2023 een jaarprogramma bestaande uit vier evenementen en verschillende samenwerkingen met het onderwerp Dreams. Dit onderwerp is een langetermijnonderzoek, geherinterpreteerd door onze verschillende evenementen en samenwerkingen.

We kregen positieve recensies over de kwaliteit van ons online en live programma en we hebben naast nationale ook internationale bekendheid verworven, wat blijkt uit de reacties op onze open oproepen. Hierdoor is een netwerk van kunstenaars ontstaan ​​waarmee we van gedachten wisselen over hun nieuwe werk en creatieve ontwikkeling.’

praktische informatie

Makers en ontwerpers die positief beoordeeld zijn door het Stimuleringsfonds kunnen op elk moment een rentevrije lening afsluiten. Bij een toekenning door het Stimuleringsfonds tot drie jaar voorafgaande aan de aanvraag van een lening, hoeft een projectplan niet te worden beoordeeld door de commissie van Fonds Kwadraat. De lening kan binnen een week worden verstrekt.

Een rentevrije lening van Fonds Kwadraat kan op zichzelf staan of aanvullend zijn op subsidie, crowdfunding, sponsoring of een combinatie daarvan. Het leenbedrag is tussen de € 500 en € 8.000. De aflossing is in maandelijkse termijnen in maximaal drie jaar. Bij een bedrag van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist.

De lening kan worden aangevraagd voor:
- onderdelen van door het Stimuleringsfonds ondersteunde voorstellen die niet subsidiabel zijn of als extra financiering naast het door het Stimuleringsfonds toegekende bedrag;
- door het Stimuleringsfonds positief beoordeelde projecten die wegens gebrek aan middelen bij het Stimuleringsfonds niet (geheel) in aanmerking komen voor subsidie;
- het vervolg van een plan of project dat in de afgelopen drie jaar positief is beoordeeld door het Stimuleringsfonds.

Heb je geen subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds, maar wil je graag rentevrij lenen? Er zijn vijf aanvraagrondes per jaar. De komende deadline is 5 november 2023.

Kijk voor meer informatie op de website van Fonds Kwadraat of neem contact op met Gili Crouwel of bel 020 6255112.