Digitale cultuur – 17 projecten geselecteerd

In de derde ronde Digitale cultuur van 2021 zijn 17 voorstellen geselecteerd. Alle positief beoordeelde aanvragen zijn gehonoreerd. Coördinator Sean Gilis reflecteert op de ronde.

27 oktober 2021

algemene indruk

Alle positief beoordeelde aanvragen konden deze ronde worden gehonoreerd. Een aantal hiervan zijn vervolgaanvragen; deze projecten zijn in een eerdere subsidieronde ondersteund met een startsubsidie. Deze subsidievorm biedt de mogelijkheid om de inhoudelijke opzet van een beoogd project te onderzoeken, inhoudelijke deskundigheid te betrekken en op zoek te gaan naar financieel draagvlak en zo een stevige basis te leggen voor een eventuele vervolgaanvraag.

In verschillende projecten deze ronde spelen het lichaam en de natuur en een zekere mate van introspectie een prominente rol. Een voorbeeld hiervan is A Sentinel Immune Self. In dit project onderzoekt Sissel Marie Tonn-Petersen alternatieve noties van zelfzucht in het licht van verschillende soorten ecologische bedreigingen, zoals vervuiling door microplastics. En met The plant is present wil Anna Riley-Shepard eraan bijdragen dat mensen zich weer als een onderdeel van de natuur gaan zien, iets wat de huidige klimaat- en ecologische crisis van ons vraagt.
Andere projecten die deze ronde opvallen zijn:

De Memers, door Booi Kluiving

De Memers – Booi Kluiving
Dit project is een ode aan de internetmemes. Het doel is de beeldtaal van internetmemes en digitale cultuur te vertalen naar een theatervoorstelling. Zo komt het publiek in aanraking met de typische dynamiek van deconstructie, transformatie en verspreiding van creatieve content (zoals de internetmeme). De Memers is een queeste van helden (memers) en anti-helden binnen het koninkrijk 'Het Internet'. Kluiving wil hiermee zowel een nieuw jongerenpubliek naar het theater trekken als het theaterpubliek kennis laten maken met de wereld van memes.

Interfacing Stickiness – June Yu (afbeelding bovenin)
Interfacing Stickiness
draait om de metafoor van plakkerigheid in de digitale en materiële context. Het doel is om een sticky literacy te cultiveren door middel van onderzoek en designfictie. June Yu zal dit doen door een fictieve tweede huid genaamd 'material 0.0' te ontwerpen en deze te koppelen aan een routine om een nieuwe manier van omgaan met de wereld voor te stellen. Bij verschillende instellingen zal worden gedaan naar de manier waarop (fysiek, digitaal en metaforisch) materialen ontstaan en zichzelf in stand houden. Tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsperiode zullen meerdere workshops worden gegeven als onderdeel van een educatief programma dat sticky literacy virtueel en materieel cultiveert. Het onderwijsprogramma brengt fundamenteel onderzoek en burgerparticipatie samen.

Unmasked, door The Cultural Index

Unmasked – The Cultural Index
Dit project onderzoekt de relatie tussen ons gezicht, onze omgeving en onszelf. Met ontwikkelingen op het gebied van gezichtsmanipulatie, tracking- en bewakingstechnologie in combinatie met de opkomst van deepfake en metahumans, wordt het post-face-tijdperk waarin we leven bepaald door zowel oneindige mogelijkheden tot zelfexpressie als ons sterke verlangen tot het beschermen, verbergen en zelfs verwijderen van ons gezicht. Het doel van het project is om het complexe en met name academische discours rondom gezichtsherkenning- en manipulatietechnologie te demystificeren en niet-academische, jongvolwassen doelgroepen te informeren.

Klik hier voor alle geselecteerde projecten in Digitale cultuur.

cijfers

Van de 40 in behandeling genomen subsidieaanvragen zijn er 17 gehonoreerd. Het honoreringspercentage komt daarmee op 43 procent. Het beschikbare budget was deze ronde € 379.368. Daarvan is € 59.646 niet uitgegeven; dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget van de vierde ronde Digitale cultuur van 2021. De deadline van deze ronde was 7 oktober 2021. De eerstvolgende sluitingsdatum is 19 januari 2022.