Woondebat: Vormgeven aan (samen)leven

Denk mee over de woonopgave en sluit op donderdag 30 november 2023 aan bij de debatavond Vormgeven aan (samen)leven bij De Nieuwe Coehoorn/CASA in Arnhem. Tijdens het debat zal de ‘normaliteit’ van hoe we nu wonen het centrale thema zijn. In een gesprek over andere vormen van wonen willen we focussen op de vraag hoe je deze concreet kan maken.

datum: 30 november 2023
tijd
: 19.30 - 21.00 uur
locatie
: De Nieuwe Coehoorn, Coehoornstraat 17, Arnhem

Het debat maakt deel uit van een drietal publieke events rond het thema Anders werken aan wonen, die Amateur Cities organiseert als onderdeel van het gelijknamige programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Tijdens deze events zullen vooraanstaande sprekers uit het vakgebied samen met het publiek in discussie gaan over een van de grootste ruimtelijke vraagstukken van dit moment: de woonopgave en hoe deze kan worden aangepakt. Hierbij bevragen we de status quo, zoeken we naar alternatieven en stellen samen de agenda voor de toekomst. En omdat de wooncrisis een landelijk probleem is, vinden de debatten plaats door heel het land. Denk mee over de toekomst van ons wonen en sluit aan bij één (of meer) van de events!

sprekers

Schrijver Pieter Hoexum zal een korte presentatie geven over zijn onderzoek naar het rijtjeshuis en zal dieper ingaan op onze relatie met deze conventionele woonvorm. Daarnaast zal architect Lisa van der Slot vertellen over de onbenutte mogelijkheden van de woningplattegrond en waarom deze weer onderdeel moet worden van de ontwerpopgave. Maaike Schravesande reageert als ontwikkelaar, vanuit de maatschappelijke uitdagingen, die te zien zijn in het werkveld. Hoe werk je aan maatschappelijke impact met een alternatief plan of ontwerp? Wat is er nodig om het waar te maken, in programma en proces? Onder begeleiding van moderator Chris Luth bevragen we samen met de sprekers en het publiek ons wonen en kijken we naar hoe nieuwe inzichten en ideeën over vormen van samenleven vorm kunnen krijgen.

debatreeks

Het debat vormt de start van een serie publieke gesprekken die Amateur Cities tot en met maart 2024 gaat organiseren. Binnen het programma Anders werken aan wonen, onderdeel van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp, worden 15 projecten ontwikkeld, waarin wordt onderzocht hoe de Nederlandse woonopgave duurzaam, inclusief én vanuit de huidige en toekomstige woonbehoeften kan worden aangepakt. In de drie evenementen haken we hierop aan, en reflecteren we op de vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen die deze projecten in een bredere context kunnen tonen.

over Amateur Cities

Amateur Cities is een multidisciplinair onderzoeks- en publicatieplatform met als doel om stedelijke kwesties bespreekbaar en toegankelijk te maken. Wij streven ernaar om het onderzoek naar urgente vraagstukken te activeren en daaraan verbonden ideeën middels online en offline publicaties, culturele programma’s of tentoonstellingen publiek te maken. Daarmee willen wij de verbeeldingskracht van het publiek binnen en buiten het vakgebied vergroten.