Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat

Voor activiteiten van beschouwers, makers en platforms die bijdragen aan het versterken van reflectie en debat binnen de hedendaagse ontwerppraktijk.

gesloten

de sluitingsdatum was 15 juni 2022

€ 15.000

maximaal aanvraagbedrag

€ 80.000

budget

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

Het ontwerpveld is volop in beweging. Niet alleen vervagen de grenzen tussen de ontwerpende disciplines, ook theorie en praktijk lijken steeds verder met elkaar te versmelten. Deze ontwikkelingen vragen om nieuwe, geactualiseerde werk- en presentatievormen. Hoe kan ontwerpkritiek, reflectie en debat worden vormgegeven binnen dit veranderende landschap? En op welke manier kan reflectie op de ontwerppraktijk bijdragen aan het duiden van de betekenis van ontwerp voor de samenleving? Met deze open oproep willen we ruimte geven aan reflectie op de ontwerppraktijk, in uiteenlopende vormen. Verbreding, verdieping en meerstemmigheid in ontwerpkritiek, reflectie en debat bevorderen namelijk een sterk en inclusief ontwerpklimaat.

voor wie is deze open oproep?

Deze open oproep staat open voor projecten van ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen werkzaam binnen de vakgebieden vormgeving, architectuur en digitale cultuur of de crossovers daartussen.

uitsluiting van deze open oproep
Deze open oproep staat niet open voor instellingen die een structurele subsidierelatie hebben met de rijksoverheid of subsidie ontvangen op grond van de Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?

Beschouwers, makers en platforms kunnen aanvragen indienen voor projecten die bijdragen aan reflectie op de ontwerppraktijk in inhoud, samenwerkingen of presentatievorm.

De maximale bijdrage per project is € 15.000, cofinanciering is niet vereist.

De projecten kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op:
- theoretisch onderzoek en reflectie, gericht op het bevragen van actuele ontwikkelingen binnen de ontwerpende disciplines;
- practice-based kritiek;
- activiteiten die ontwerpers, beschouwers of onderzoekers met elkaar in debat brengen of activiteiten waarin een breed publiek wordt betrokken;
- inzetten van experimentele werkvormen, nieuwe doelgroepen en verrassende samenwerkingen op het gebied van ontwerpkritiek.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep

De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- kwaliteit in relatie tot de versterking van ontwerpkritiek, reflectie en debat binnen de creatieve industrie;
- onderscheidende waarde ten opzichte van de ontwerppraktijk;
- bijdrage aan een meerstemmig en inclusief ontwerpklimaat;
- reikwijdte in relatie tot doelgroepen en eventuele samenwerkingen.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Joannette van der Veer. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.