Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat – 6 projecten geselecteerd

In de derde editie van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat zijn in totaal zes projecten geselecteerd. Een reflectie op de selectie.

25 augustus 2022

aanleiding en algemene indruk

In aanloop naar de open oproep nodigde het Stimuleringsfonds Saskia van Stein uit om onderzoek te doen naar de stand van ontwerpkritiek in Nederland. Het artikel Kritiek, reflectie en debat binnen de ontwerpdisciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland doet verslag van de resultaten en bevat enkele aanbevelingen. In het stuk reflecteert Van Stein vanuit de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de creatieve industrie op de veranderende cultuur en maatschappij en laat ze zien welke rol ontwerpkritiek hierbij speelt. In reactie op dit onderzoek stond deze derde editie van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat ook open voor aanvragen van ontwerpers en makers, anders dan voorgaande edities die vooral waren gericht op platforms en instellingen.

Het aantal ingediende voorstellen en de diversiteit aan projecten laten zien dat er binnen het ontwerpveld een sterke behoefte is om – in uiteenlopende vormen en vanuit verschillende perspectieven – kritiek, reflectie en debat uit te oefenen en te organiseren. Opvallend is de brede interpretatie van ontwerpkritiek door aanvragers. In veel ingediende voorstellen werd de verbinding gezocht tussen de ontwerpende disciplines. Over het algemeen waren de voorstellen artistiek-inhoudelijk interessant; in een aantal gevallen ontbrak het aanvragen aan een heldere vertaling naar een plan van aanpak of methodiek om tot concrete uitkomsten te komen. Binnen de kaders van deze open oproep benadrukte de commissie tot slot de meerwaarde die ze ziet in duurzame praktijken: (ontwerp)praktijken waarin specifieke thema’s, onderwerpen of samenwerkingen voor langere tijd worden uitgediept en daarmee voortbouwen op bestaande of opgedane kennis.

Linda Valkeman – Sender - Receiver Residence

selectie

De selectie omvat projecten op het gebied van vormgeving, digitale cultuur, architectuur en crossovers tussen deze disciplines. De adviescommissie waardeerde in de geselecteerde voorstellen onder andere de urgentie van de gekozen onderwerpen en de concrete doelstellingen ter bevordering van een meerstemmig en inclusief ontwerpklimaat.

De volgende zes voorstellen zijn geselecteerd:

- Chinouk Filique & Design Research – The Literacy Index - a directory for working with, through and beyond digital fashion
-
Linda Valkeman – Sender - Receiver Residence
-
Rana Ghavami en Rosa te Velde – Patronen, vormen van cultureel archief
-
Ink. – Lancering Consortium & Debat Inclusief Design (foto bovenaan)
-
Jeroen Junte – Vorm geven aan de metaverse
-
Keibi Co – Museumpark: samen maken we de stad

beoordeling
De adviescommissie die de aanvragen heeft beoordeeld bestond uit Katayoun Arian, Wouter Pocornie en Annelies Thoelen. De aanvragen zijn getoetst op de volgende criteria:

- De kwaliteit van het voorstel in relatie tot de versterking van ontwerpkritiek, reflectie en debat binnen de creatieve industrie;
- De onderscheidende waarde van het voorstel ten opzichte van de ontwerppraktijk;
- De mate waarin het voorstel een bijdrage levert aan een meerstemmig en inclusief ontwerpklimaat;
- De reikwijdte van het voorstel in relatie tot doelgroepen en eventuele samenwerkingen.

De beoordeling had de vorm van een tender: een aantal voorstellen is verkozen boven de andere.

cijfers

Uit de 27 beoordeelde aanvragen zijn 6 voorstellen geselecteerd, waarmee het toekenningspercentage op 22% uitkomt. Voor deze open oproep was een budget van € 80.000 beschikbaar. De maximumbijdrage per project bedroeg € 15.000.

vervolg

Het fonds heeft contact opgenomen met de inzenders van de geselecteerde voorstellen. Op dit moment is er nog geen zicht op een vervolg van de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer nieuws.