Kritiek, reflectie en debat binnen de ontwerpdisciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onderzocht Saskia van Stein de stand van zaken op het vlak van ontwerpkritiek in Nederland. De publicatie Kritiek, reflectie en debat binnen de ontwerpdisciplines architectuur, vormgeving en digitale cultuur in Nederland doet verslag van de resultaten en bevat enkele aanbevelingen.

Vanuit de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de creatieve industrie, reflecteert onderzoeker en nu directeur IABR Saskia van Stein in deze publicatie op de veranderende cultuur en maatschappij en laat zien welke rol ontwerpkritiek hierbij speelt. De aanleiding hiervoor is een geconstateerde leemte in de hoeveelheid en het soort aanvragen binnen de Open Oproep Ruimte voor ontwerpkritiek, reflectie en debat die het Stimuleringsfonds sinds 2017 meerdere keren heeft uitgeschreven. Is deze leemte symptomatisch voor een tanende cultuur van ontwerpkritiek, of zijn er andere vormen van ontwerpkritiek aan het ontstaan?