Open Oproep Residency Arita 2023 / 2024

Voor ontwerpers en kunstenaars die tijdens een werkperiode in Japan onderzoek willen doen op artistiek en technisch gebied en het eigen werk willen ontwikkelen in een intensieve wisselwerking met de betrokken porseleinproducenten in Arita, Japan.

gesloten

sluitingsdatum verstreken

€ 11.000

subsidiebedrag

1 sep 2023 – 30 nov 2023 of 10 jan 2024 – 31 mrt 2024

werkperioden

Belangrijke info

wat is het doel van deze open oproep?

De residency Arita is in samenwerking met Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds opgezet door Creative Residency Arita (CRA), een internationaal artist-in-residenceprogramma van de stad Arita en de prefectuur Saga op Kyushu.

Het doel van de residency is om cross-overs en experiment te stimuleren en nieuwe samenwerkingen tussen Nederlandse ontwerpers en kunstenaars en lokale porseleinproducenten en ambachtslieden te initiëren. Een belangrijk uitgangspunt van deze residency is om speciale technieken te leren binnen de oudste keramische industrie van Japan en deze in het eigen werk toe te passen.

voor wie is deze open oproep?

Deze oproep staat open voor individuele ontwerpers en kunstenaars. Ontwerpers dienen hun aanvraag in bij het Stimuleringsfonds. Kunstenaars kunnen dat doen bij het Mondriaan Fonds.

Het is niet mogelijk voor duo’s, collectieven of samenwerkingsverbanden om een aanvraag in te dienen.

Van de ontwerpers en kunstenaars wordt enige basiskennis van het werken met keramiek en affiniteit met de Japanse context van de residency verwacht.

hoe bereid je je aanvraag voor?

Ter voorbereiding van de aanvraag is het belangrijk je goed te informeren aan de hand van de volgende documenten:

Open Oproep Residency Arita 2023 / 2024
De beoordeling van aanvragen vindt plaats op basis van de Open Oproep Residency Arita 2023 / 2024. Hierin staan de aanleiding en doelstelling, centrale vragen, criteria en procedure beschreven.

Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag
In de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag vind je handvatten en tips ter voorbereiding van een subsidieaanvraag. Op basis hiervan kun je een zo volledig mogelijke aanvraag opstellen.

Regeling Open Oproep
De beoordeling van aanvragen vindt ook plaats op basis van de Regeling Open Oproep. Hierin worden de de algemene voorwaarden, weigeringsgronden, wijze van publicatie, wijze van indiening, beoordeling, toekenning en subsidieverplichtingen beschreven.

waar wordt op beoordeeld?

Aanvragen worden beoordeeld op basis van de Open Oproep Residency Arita 2023 / 2024 en de Regeling Open Oproep.

beoordelingscriteria
- Artistieke kwaliteit van het werk;
- Kwaliteit van het ontwikkelplan;
- Motivering in relatie tot de doelstelling van de residency en de beoogde internationale uitwisseling.

wat gebeurt er met je aanvraag?

innemen
Als je je aanvraag hebt ingediend, controleert het fondsbureau de aanvraag op de formele eisen uit de Regeling Open Oproep.

beoordelen
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt je aanvraag op basis van de Open Oproep Residency Arita 2023 / 2024 en de Regeling Open Oproep. De commissie brengt het advies uit aan het bestuur van het Stimuleringsfonds.

rangschikking
De beoordeling van de open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen boven de andere wordt verkozen. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

besluit
Het bestuur betrekt het advies van de commissie in het besluit tot het al dan niet verlenen van de subsidie. Via een beschikking word je op de hoogte gebracht van dit besluit.

verantwoording
Als je subsidie ontvangt van het Stimuleringsfonds ga je ook verplichtingen aan. Twee weken voor de afronding van je project ontvang je per e-mail het verzoek om je verantwoording in te dienen via de aanvraagomgeving.

downloads

Hoe kom je tot een overtuigende aanvraag?

Het stappenplan

Wil je subsidie aanvragen bij deze open oproep?

Start je aanvraag
heb je vragen?

Is er iets niet duidelijk? Stel je vraag per e-mail aan Eva Roolker. Je kunt ook bellen met 010 436 16 00. Heb je een meer algemene vraag, bekijk dan eerst de veelgestelde vragen.