Jing He en Bas Kosters geselecteerd voor residency Arita

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in maart zestien aanvragen naar aanleiding van de Open Oproep Residency Arita 2024. Jing He en Bas Kosters zijn geselecteerd voor een werkperiode in de keramiekregio Arita, Japan.

20 juni 2023

algemene indruk

Deze ronde viel op dat aanvragers de werkperiode op een vernieuwende manier benaderden. Hoewel de residency zich in eerste instantie richt op onderzoek en materiaalontwikkeling op basis van keramiek, worden er steeds meer maatschappelijke vraagstukken aan de ontwikkelplannen gekoppeld, zoals koloniale geschiedenissen, duurzaamheid, klimaatvraagstukken en mensenrechten (bijvoorbeeld de vertegenwoordiging en vrijheid voor de LGTBQ+ gemeenschap).

De volgende aanvragers zijn geselecteerd:

Jing He – Remake Goro Tayu Shozui

Jing He (summer 2024)

Met Remake Goro Tayu Shozui gaat ontwerper Jing He de geschiedenis en het vakmanschap van Arita-keramiek bestuderen. Tijdens de werkperiode wil Jing He nieuwe verhalen, identiteiten en objecten creëren over Goro Tayu Shozui, een Japanse pottenbakker of Chinese immigrant uit de zeventiende eeuw. De ontwerper wil verhalen en objecten verzamelen over Goro Tayu Shozui door de lokale bevolking te interviewen en/of uit te nodigen voor een gesprek. In het tweede deel van de werkperiode is het plan om te experimenteren met het maken van keramiek op basis van de resultaten uit het onderzoek en een presentatie en bespreking te organiseren.

Bas Kosters Studio – We are all here

Bas Kosters Studio (najaar 2024)

Ontwerper Bas Kosters wil de residency inzetten voor zijn project We are all here. In het EKWC (het Europees Keramisch Werkcentrum) maakte Kosters in 2022 kennis met keramiek als materiaal. Tijdens een werkperiode van drie maanden maakte Kosters er met verschillende technieken een serie geglazuurde objecten. In Arita kan Kosters ook kennis en ervaring opdoen met porselein. Door te werken met een nieuwe techniek – in een voor de ontwerper nieuwe realiteit – verwacht Kosters ruimte te krijgen voor experiment, een nieuwe werkwijze en een nieuwe beeldtaal. Het doel is om een serie objecten te creëren waarin verschillende onderzoeksvragen aan bod kunnen komen, zowel op het gebied van vorm, betekenis, kleurgebruik, als achtergrond. Met elkaar vertellen de objecten het verhaal van We are all here, een project waarmee Kosters de vrijheid wil bevechten voor mensen en hun bestaansrecht in de maatschappij.

beoordeling

Voorstellen bestonden uit het portfolio, cv, ontwikkelplan en de motivatie van de aanvrager. Onder leiding van voorzitter Robert Jan Verhagen (Mondriaan Fonds) beoordeelden de adviseurs Iris Ruisch (commissielid Regeling Internationalisering), Guus Kusters (Mondriaan Fonds) en Maria Roosens (Mondriaan Fonds) in hoeverre de voorstellen consistent zijn opgezet en de mate waarin deze aansloten bij de doelstellingen van deze oproep. De commissie is positief over de plannen die Arita ten goede komen en waarin wordt ingegaan op experiment, onderzoek en samenwerking binnen de kennis en context die Arita biedt. De beoordeling had de vorm van een tender: twee voorstellen zijn verkozen boven de andere.

bijdrage

Jing He en Bas Kosters ontvangen een subsidie van € 11.000, bedoeld voor reis-, materiaal-, transportkosten en als bijdrage aan kosten voor levensonderhoud.

achtergrond

In maart 2023 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Mondriaan Fonds de zesde Open Oproep Residency Arita 2024 uit. Keramiekregio Arita biedt voor twee perioden per jaar een woon-/werkruimte. Eén ontwerper en één kunstenaar kunnen hier tegelijk verblijven en onderzoek doen op artistiek en technisch gebied. Experiment en de ontwikkeling van het eigen werk staan centraal. Het doel is het creëren van een waardevolle uitwisseling tussen Japanse porseleinproducenten en Nederlandse ontwerpers en kunstenaars. Het Mondriaan Fonds ontving 27 aanvragen en selecteerden kunstenaars Magali Reus en Mirthe Kluck.