Vouchers internationaal – 55 projecten geselecteerd

In de eerste ronde Vouchers internationaal van 2023 zijn 55 aanvragen toegekend. De procedure van Vouchers internationaal is laagdrempelig en gericht op een snelle afhandeling.

11 oktober 2023

aanleiding

Vouchers internationaal kunnen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde professionals in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur die zijn uitgenodigd door een buitenlandse partij om bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop te geven. De subsidie is bedoeld als bijdrage aan de kosten voor een buitenlandse activiteit, waarmee de impact van een bestaand project en/of de praktijk van de aanvrager internationaal kan worden vergroot. Denk aan urenvergoeding, reis- en verblijfskosten die direct samenhangen met de buitenlandse activiteit. Maar ook andere kosten die voor de aanvrager noodzakelijk zijn om de buitenlandse activiteit te kunnen uitvoeren.

Our Rags Magazine – Elisa van Joolen

algemene indruk

Bij de meeste buitenlandse activiteiten waarvoor een aanvraag is gedaan, gaat het om het geven van een presentatie, lezing, expertmeeting of workshop die bijdraagt aan het versterken van hun internationale praktijk, ervaring en uitwisseling. In een aantal gevallen worden verschillende activiteiten binnen één reis gecombineerd. Als gekozen is voor een andere activiteit ging het om een jurypanel of een masterclass. De 55 met een voucher ondersteunde activiteiten vinden verspreid over 29 landen plaats, waaronder Canada, Chili, Duitsland, Kosovo, de Filipijnen, India, Kazachstan, Maleisië, Turkije, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Opvallend is dat acht vouchers werden aangevraagd voor activiteiten in de Verenigde Staten en zes voor Spanje.

Masterclass How We Build Realities – Jennifer Kanary

beoordeling

De procedure van Vouchers internationaal is laagdrempelig en gericht op een snelle afhandeling. Alle aanvragen zijn intern beoordeeld op basis van de volgende criteria:
- De aanvrager is eerder positief beoordeeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
- Een gemotiveerde uitnodiging van een buitenlandse partij;
- Een financiële bijdrage van de uitnodigende buitenlandse partij aan de kosten van de buitenlandse activiteit;
- De bijdrage aan de professionele praktijk van de aanvrager.

budget

Voor deze ronde was een budget van € 100.000 beschikbaar. De bijdrage per project is maximaal € 1.500 of € 2.500, afhankelijk van of de activiteit binnen of buiten Europa plaatsvindt.

selectie

Vind hier een overzicht van alle geselecteerde projecten.

vervolg

Op 20 september 2023 is het nieuwe tijdvak van Vouchers internationaal geopend. Met het oog op het beschikbare budget van € 50.000 sluit de regeling als er dertig volledige aanvragen zijn ingediend.