Vouchers internationaal – 29 projecten geselecteerd

In het eerste tijdvak van Vouchers internationaal van 2024 zijn 29 aanvragen toegekend. Met deze vouchers wordt de impact van een bestaand project en/of de praktijk van de aanvrager internationaal vergroot.

12 juni 2024

Vouchers internationaal is gericht op in Nederland gevestigde professionals in vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur, die zijn uitgenodigd door een buitenlandse partij om bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop te geven. De subsidie vormt een bijdrage in de kosten voor een buitenlandse activiteit, zoals een vergoeding voor de uren, reis- en verblijfskosten die direct samenhangen met de activiteit. Met deze regeling wil het Stimuleringsfonds bijdragen aan het versterken van de internationale praktijk, ervaring en uitwisseling van de professionals.

algemene indruk

Opvallend dit tijdvak is dat het merendeel van de geselecteerde projecten valt binnen het vakgebied vormgeving. De verschillende activiteiten variëren van workshops tot lezingen, presentaties en tentoonstellingen. De geselecteerde projecten zijn verspreid over 21 landen waarvan zes buiten Europa. Het gaat onder andere om projecten in Taiwan, Estland, Australië, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada, Zweden, Portugal, Griekenland, België, Duitsland en Maleisië.

beoordeling

De procedure van Vouchers internationaal is laagdrempelig en gericht op een snelle afhandeling. Aanvragen worden intern beoordeeld op de volgende punten:

- De aanvrager is in de afgelopen vijf jaar positief beoordeeld door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
- De aanvrager beschikt over een schriftelijk gemotiveerde uitnodiging van een buitenlandse partij;
- De uitnodigende buitenlandse partij dekt een proportioneel deel van de kosten die moeten worden gemaakt om de buitenlandse activiteit uit te voeren;
- De buitenlandse activiteit draagt bij aan de professionele praktijk van de aanvrager.

Bekijk de geselecteerde projecten hier.

cijfers

Voor dit tijdvak was een totaalbudget van € 50.000 beschikbaar, waarbij elk project een maximale bijdrage van € 1.500 of € 2.500 ontving, afhankelijk van of de activiteit binnen of buiten Europa plaatsvindt. In totaal is er € 46.848 gehonoreerd.

vervolg

Op 5 september 2024 opent het nieuwe tijdvak van de regeling. Dit sluit als er dertig volledige aanvragen zijn ingediend. Hiermee verwachten we dat het subsidieplafond – het beschikbare budget – voor dit tijdvak wordt bereikt.