Opening Vouchers internationaal

Vandaag, op 20 september 2023, is het nieuwe tijdvak van Vouchers internationaal geopend. Met het oog op het beschikbare budget sluit de regeling als er dertig volledige aanvragen zijn ingediend.

De procedure voor het tweede tijdvak van dit jaar is op twee punten gewijzigd:
- De regeling zal sluiten als er dertig volledige aanvragen zijn ingediend. We verwachten met dit aantal aanvragen namelijk het subsidieplafond van € 50.000 te bereiken.
- Voldoet je ingediende aanvraag aan de voorwaardelijke criteria, dan word je uitgenodigd voor een kort digitaal gesprek met het fonds waarin een besluit over de aanvraag wordt genomen.

voorwaardelijke criteria

Vouchers internationaal kunnen worden aangevraagd door in Nederland gevestigde professionals in de vakgebieden vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur die zijn uitgenodigd door een buitenlandse partij om bijvoorbeeld een presentatie, lezing of workshop te geven. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. De aanvragen worden getoetst op de volgende vier voorwaardelijke criteria:

- In de afgelopen vijf jaar heb je bij het Stimuleringsfonds een aanvraag gedaan die positief is beoordeeld, met uitzondering van aanvragen binnen Vouchers internationaal;
- Je beschikt over een schriftelijk gemotiveerde uitnodiging van een buitenlandse partij;
- De uitnodigende buitenlandse partij dekt een proportioneel deel van de kosten die je moet maken om de buitenlandse activiteit uit te voeren;
- In de aanvraag heb je toegelicht hoe doel en opzet van de buitenlandse activiteit bijdragen aan je professionele praktijk.

Wil je een aanvraag indienen, bekijk dan goed de subsidiepagina, inclusief de Regeling Voucherprocedure. Hier vind je meer informatie over de voorwaarden, criteria en doelstellingen van de regeling en een overzicht van en toelichting op de gevraagde documenten.