Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten – 9 projecten geselecteerd

In de vierde editie van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten zijn negen samenwerkingsprojecten van ontwerpers en ambachtsbeoefenaars geselecteerd. Coördinator Tibor Bijl reflecteert op de oproep.

23 mei 2024

Met deze open oproep wil het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het eigentijds gebruik van ambachten stimuleren door gelijkwaardige samenwerking tussen ontwerpers en ambachtsbeoefenaars te versterken. We vroegen professionele ambachtsbeoefenaars, ontwerpers, makers, beschouwers, ontwerpbureaus en culturele instellingen om voorstellen in te dienen voor verkenningen, nieuwe gebruiken of toepassingen van traditionele en hedendaagse ambachten. Er kon worden aangevraagd voor diverse activiteiten, zoals een experiment in materiaal en techniek, ontwerpend of artistiek onderzoek of een bijzondere samenwerking binnen een werkplaats of lab.

algemene indruk

Opvallend deze editie was het grote aantal aanvragen binnen de discipline van vormgeving. Veelvoorkomende subdisciplines waren product-, meubel- en industriële vormgeving en productontwerp, textielontwerp en modevormgeving. Ook zijn er twee architectuurprojecten ingestuurd.

Virgin, renewable, willow, waste – Arnout Meijer Studio

beoordeling en reflectie

Alle aanvragen zijn voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie, bestaande uit Bao Yao Fei, Jarah Stoop, Ruben van der Scheer en Marjolein van Eig. De adviseurs hebben beoordeeld in hoeverre de voorstellen consistent zijn in doel en opzet en in welke mate zij aansluiten op het thema van deze oproep en de Regeling Open Oproep. De volgende criteria zijn daarbij gehanteerd:

  • De vernieuwende kwaliteit van het voorstel, inclusief de beoogde meerwaarde voor het ambacht; 
  • De artistiek-ambachtelijke kwaliteit van het project; 
  • De doeltreffendheid in opzet, methodiek en betrokken deskundigheid; 
  • De betekenis van de beoogde samenwerking. 

In de positief beoordeelde voorstellen waren de ambachtelijke kennis en de artistieke uitgangspunten goed met elkaar in balans. Deze voorstellen onderscheiden zich daarmee en sluiten hiermee goed aan bij de doelstelling en uitgangspunten van de open oproep. Ook de positionering van een project of samenwerking ten opzichte van bestaande kennis werd door de adviescommissie gewaardeerd.

Broom – sanne vos ontwerp

selectie

De volgende negen samenwerkingsprojecten zijn geselecteerd:

cijfers

Voor deze open oproep nam het Stimuleringsfonds 37 aanvragen in behandeling. Met 9 geselecteerde voorstellen komt het honoreringspercentage op 20 procent. Het beschikbare budget was € 200.000. De maximumbijdrage per voorstel was € 25.000.

vervolg

Dit was de vierde en voorlopig laatste editie van de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten. Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor aankondigingen van toekomstige regelingen en open oproepen.

Foto bovenaan: Freja Kraemmer Nielsen