De borduurschool | Crafts Council Nederland

Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten 2024
Toegekend bedrag: € 25.000

De borduurschool is een initiatief van Crafts Council Nederland, dat observeert dat het borduurambacht in Nederland nauwelijks meer op professioneel niveau wordt beoefend. De groep bestaat uit meerdere ontwerpers en ambachtsbeoefenaars die het ambacht borduren in al haar facetten wil ontwikkelen en toegankelijk maken. Op dit moment moeten Nederlandse makers vaak uitwijken naar andere landen voor professionele opleidingen, ondanks dat er veel kennis en expertise aanwezig is in Nederland. Ook is er toenemende belangstelling in het leren van het ambacht. Met de borduurschool stelt Crafts Council Nederland de deelnemers in staat om een start te maken met het inventariseren van kennis, het ontwikkelen van overdrachtsmethodes en het ontwikkelen van innovaties in borduren. Tijdens een aantal bijeenkomsten en activiteiten wordt van elkaar geleerd en wordt er een samenhangend programma voor overdracht ontwikkeld. Het Wereldmuseum Rotterdam is betrokken als kennispartner.

website