Nieuw: Regeling Activiteitenprogramma’s 2025–2026

Het Stimuleringsfonds lanceert een nieuwe regeling voor culturele instellingen die met een activiteitenprogramma bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie in het Koninkrijk. Via de regeling biedt het fonds culturele instellingen een tweejarige subsidie. Aanvragen voor activiteitenprogramma’s die in 2025–2026 worden uitgevoerd, kunnen tot en met 3 september 2024 worden ingediend.

vernieuwing en experiment

De Regeling Activiteitenprogramma’s creatieve industrie is na de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie de tweede belangrijke regeling voor instellingen in de creatieve industrie voor de periode 2025–2028. Anders dan bij de Regeling Vierjarige instellingssubsidie staat niet de instelling zelf, maar het activiteitenprogramma centraal. De regeling is bedoeld voor aanvragen van culturele instellingen die met een tweejarig activiteitenprogramma bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de Nederlandse hedendaagse creatieve industrie en die zich vanuit hun kerntaak verhouden tot vormgeving, architectuur, digitale cultuur of een cross-over tussen deze vakgebieden.

Directeur-bestuurder Syb Groeneveld: ‘Met een budget van € 3,7 miljoen voor twee jaar verwachten we ongeveer achttien instellingen te kunnen ondersteunen. Regionale spreiding op basis van de vijf landsdelen plus het Caribisch deel van het Koninkrijk is daarbij leidend. Samen met de ruim twintig ontwerpinstellingen die via de culturele basisinfrastructuur en via het fonds vierjarig worden ondersteund, realiseren we met de uitkomsten van deze regeling een diverse landelijke infrastructuur voor vormgeving, architectuur, digitale cultuur en interdisciplinair waarbinnen ook ruimte is voor vernieuwing en experiment.’

twee rondes

Deze nieuwe regeling komt in de plaats van de Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma creatieve industrie 2023-2024 en heeft in de periode 2025–2028 twee rondes, namelijk een voor activiteitenprogramma’s die worden uitgevoerd in 2025–2026 en een tweede voor activiteitenprogramma’s die worden uitgevoerd in 2027–2028. Instellingen kunnen maximaal € 125.000 per jaar aanvragen.

sluitingsdatum

Aanvragen voor activiteitenprogramma’s die in 2025–2026 worden uitgevoerd, kunnen tot en met 3 september 2024 worden ingediend via de aanvraagomgeving. Als de uitslag van deze regeling bekend is – eind 2024 – is ook het beeld van door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie meerjarig ondersteunde culturele instellingen compleet. De selectie van de Regeling Vierjarige instellingssubsidie creatieve industrie 2025–2028 is op 3 juli 2024 bekendgemaakt.