Binnenkort: nieuwe Regeling Activiteitenprogramma’s

Het Stimuleringsfonds werkt aan een nieuwe regeling voor activiteitenprogramma’s die zullen worden uitgevoerd in 2025–2028.

24 mei 2024

De nieuwe versie van de Regeling Activiteitenprogramma’s, bedoeld voor ondersteuning van activiteitenprogramma’s in de beleidsperiode 2025–2028, verwachten we begin juli 2024 te publiceren. In deze nieuwe regeling zullen een aantal veranderingen worden doorgevoerd ten opzichte van de huidige beleidsperiode. Zo wil het fonds inzetten op tweejarige verbindingen met instellingen. Ook zal regionale spreiding een belangrijk uitgangspunt zijn in de nieuwe regeling. Per jaar zal er een budget beschikbaar zijn van € 1.850.000. Instellingen kunnen aanvragen indienen tot € 125.000 per jaar. We verwachten daarmee ongeveer 18 instellingen te kunnen ondersteunen.

De Regeling 1- en 2-jarige Activiteitenprogramma’s, geldig voor de beleidsperiode 2021–2024 is hier nog te bekijken.